Halvannet år etter at arbeidene ble stanset, er fristen for å fjerne den ulovlige veien utsatt igjen

Påtalemyndigheten har fortsatt ikke tatt noen avgjørelse om saken, som er politianmeldt av Larvik kommune, skal føre til reaksjoner, eller om den skal henlegges.