Alle kurvene peker oppover for Larvik by - Jørn og Stine mener at de vet hvorfor

Veksten i Larvik by er bedre enn landsgjennomsnittet. Det er det god grunn til å være fornøyd med.