I siste kvartal av 2014 var det 326 flere arbeidsplasser i Larvik sammenlignet med ett år i forkant. Veksten på 1,8% er den nest største av bykommunene i Vestfold og Grenland, kun bak Horten.

Noe av æren for det skal Bakers på Torstrand ha. I januar i fjor flyttet bedriften hele salgsavdelingen til Larvik. Tidligere besto ordrekontoret av fem personer – nå er de 22 ansatte i avdelingen.

– I tillegg har vi 3–4 nye årsverk på bakeriet, så totalt har vi omtrent 20 nye årsverk, sier bakerisjef Fred Willy Aass.

Med 110 ansatte fordelt på 100 årsverk er Bakers en av de store bedriftene i kommunen. Og med Vestfold og Telemark som sitt område, ligger Larvik strategisk til rent geografisk.

– Vi er leverandør til Norgesgruppens butikker i Vestfold og Telemark, i tillegg til Bunnpris i det daglige. Dessuten leverer vi noe til annen industri. Her i Larvik ligger vi veldig riktig plassert i forholdet til området vi leverer til, sier Aass.

Bakerisjefen sier at de er inne i en positiv trend om dagen, og spesielt et grep på kakefronten har gitt resultater.

– Vi har en liten økning på salgssiden i år kontra i fjor. Vi har økt mye på kakesalget, som bløtkaker og konditorprodukter. Hovedgrunnen til det er kakemakeren.no, hvor man kan bestille kaker på nett, sier Aass.

 

– Kraftig forbedring

Link-sjef Jørgen Johansen er godt fornøyd med tallene etter noen år uten særlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen.

– Vi har hatt så å si nullvekst de siste årene, så det var en kraftig forbedring i fjor. Det er mange årsaker til det, men vi ser at det er jevnt fordelt vekst i mange selskaper, sier Johansen.

I tillegg til Bakers, nevner han blant andre Abax, Falck, Jotron og Jula som bidragsytere til den positive trenden.

Med unntak av statlig forvaltning opplevde kommunen en økning innenfor samtlige sektorer.

– Det er spesielt gledelig med en god vekst i næringslivet med en reell vekst på over 200 arbeidsplasser, sier Johansen.

 

Må jobbe videre

Johansen påpeker viktigheten av å fortsatt ha fokus på å øke antall arbeidsplasser i kommunen.

– Det er noen mørke skyer i horisonten når det gjelder norsk økonomi, selv om Larvik ikke er så utsatt som for eksempel Vestlandet. Vi er godt fornøyd med resultatet, men det er viktig at man jobber videre med dette, både politikere, administrasjon og Link, sier Johansen.

Utvikling i antall arbeidsplasser

Horten: 3,3% økning

Larvik: 1,8%

Sandefjord: 1,6%

Skien: 0,6%

Tønsberg: 0,2%

Porsgrunn: -1,5%

Vestfold: 1,5%

Norge: 1,2%

* Utvikling fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014