Gå til sidens hovedinnhold

Har de kristne privatskolene livets rett?

John Glenn Robertsen

Lærer og samfunnsdebattant

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge er det få private skoler, og blant denne grupperingen tilhører de kristne friskolene. Kritikken mot disse skolene går ofte ut på at den offentlige skolen er bra nok, mens andre mener en kristen utdannelse er sekterisk og ekskluderende.

Undertegnede er lærer i kristen privatskole, men har flere års erfaring innen flere offentlige skoler. La det være sagt med en gang: De finnes utmerkede skoler i begge leire, akkurat som det er mindre gode skoler på begge sider.

Alle skoler i Norge får støtte til drift o.a. - men de private må nøye seg med 85 % - så da sørger de selv for vedlikehold etc. – sagt på en forenklet måte. Å da påstå at alle eiere av privatskoler tjener store summer har ikke rot i virkeligheten. De må som alle andre grunnskoler være nøye med økonomien.

De kristne friskolene har to viktige fundamenter innebygd i sin virksomhet. Det ene er menneskerettstenkningen som gjelder foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine egne, og menneskerettigheter som samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Det andre punktet er selvsagt det bibelske oppdraget.

Så hvorfor sender foreldre barnet sitt til en kristen skole når de kan gå gratis på en kommunal? Årsakene er flere. Valget av privatskole kan være basert på miljøfaktorer, geografisk nærhet og spesialpedagogiske behov. Hovedtyngden vil allikevel at deres kjære skal tilhøre en skole som støtter og forsterker den oppdragelse de får hjemme, og at skoledagen er preget av et helhetlig kristent verdensbilde og menneskesyn. Sagt på en annen måte kanskje; Foreldrerett, ytringsfrihet og religionsfrihet står sterkt.

Kritikken de kristne skolene ofte får høre er at den offentlige fellesskolen er viktig for at alle skal ha samme muligheter til å klare skolen på en god måte. Det høres jo veldig flott ut – men virkeligheten er nok en annen. Jeg har selv opp gjennom årene fått elever som absolutt ikke fikk det de hadde behov av for å lykkes, og da særlig faglig.

I den offentlige skolen hadde jeg ofte 30 elever i klassen – i de private har elevtallet i snitt vært rundt halvparten, og det inkluderer ofte en assistent i støttefunksjon.

Jeg mener bestemt at de private kristne skolene kan være et supplement og berikelse i skole-Norge, som tross alt består av minst 95 % offentlige skoler.

Kommentarer til denne saken