Gå til sidens hovedinnhold

Har delt ut penger til lokalhistoriske prosjekt

122.000 kroner er fordelt på ulike prosjekter i Larvik. Dette er penger fra Martha og Arve Kværnums Minnefond.

Styret i Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond har nå tildelt midler etter søknader, og det er utbyttet for 2019 som fordeles. I Larvik er det flere ulike prosjekter som har fått støtte fra fondet, de ulike prosjektene ser du lenger ned i saken.

Stiftelsen ble dannet i 2018 etter arv av verdier etter Arve og Martha Kværnum. Pengene skal brukes til bevaring og fremme av by- og bygdekultur i kommunene langs Lågendalsvassdraget og det er derfor lokalhistoriske prosjekt i Larvik, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommune som kan få støtte.

Les også

Nå sender de ut planene på høring for tredje gang: – Fint at det skjer noe, men det er fortsatt for stusslig!

I statuttene for stiftelsen står det også følgende:

«Midler fra Stiftelsen kan gis til fremragende innsats innen musikk (folkemusikk og korpsmusikk), visekunst eller diktning (intervjuer, fortellinger, beskrivelser), dans (folkedans), håndverk, vedlikehold og restaurering av spesielle detaljer på gamle bygninger, tilskudd til drift/prosjekt på bygdetun og museer og utgivelse av litteratur som knytter seg til Lågendalsvassdraget.

Midler fra Stiftelsen kan søkes av unge mennesker, foreninger eller lag som har samarbeidet om en oppgave innen nærmiljøet. Midler kan også gis som tilskudd til reiser (skoleturer) for skoleklasser og lag som har gjort seg fortjent til det på grunnlag av en utført kulturoppgave i nærmiljøet.»

Les også

Mer Tjølling-historie i bokform

Her kan du se hvilke prosjekter i Larvik som fikk penger i år:

Mottaker Sum Dette skal pengene brukes til

Kaupangprosjektet

50.000

Sette fokus på livet langs Lågen i jernalderen. Gjøre akademisk kunnskap om jernaldersamfunnet kjent for et bredt publikum. Rekruttere en arkeologistudent

Nordgardsetra 4H- seter

10.000

Fra rauting til rømmegrøt. Kursformidling av gamle setertradisjoner for bl.a. skoleelever. Vindfjelltunet i Lardal. Får til vedlikeholdsutgifter.

Tjølling historielag

27.000

Restaurering av borgerstua, (allmuens bygning.) Tjølling Prestegård. Bytte vinduer, dør.

Hedrum Historielag

10.000

Til rep av hestevandring

Hedrum Historielag. Lardal Historielag

25.000

Historisk prosjekt Lågenprammer. Bygge opp, istandsette gamle prammer.

Kommentarer til denne saken