Tidligere hadde personer med ordinært bilførerkort rett til også å kjøre lett motorsykkel. Fremskrittspartiet mener at vi skal bruke muligheten som er i førerkortregelverket til å gjeninnføre denne adgangen. Derfor har vi nå fremmet forslag i Stortinget om at ordinært bilførerkort også gir rett til å kjøre lett motorsykkel.

Dette vil være en rett for alle med ordinært bilførerkort, men i praksis vil dette være en mulighet for dem som har en spesiell interesse.

Det er ingen grunn til å tro at dette vil ha negativ innvirkning på ulykkestallene. Det er lave ulykkestall for lett motorsykkel som kjøretøykategori og de har ikke de samme utfordringene ved seg som tung motorsykkel.

Det er imidlertid slik at motorsykkel har noen særegenheter som det er viktig å være klar over og mestre. Vi vil derfor at det settes som krav for å få rett til å kjøre lett motorsykkel med ordinært bilførerkort at man gjennomfører et kurs i regi av en trafikkskole med både teori og praktisk trening.