På mine vandringer omkring i Larvik ser jeg at det finnes gamle TV-antenner på tak. Det gjelder både bebodde og ubebodde bygg.

Det ser ganske skummelt ut, skruer, festebeslag kan ruste! Taket kan svekkes også videre?

Været gjennom året kan gi øket risiko for at den gamle antenna kan falle ned?

Kanskje særlig om vinteren når ising, snø og vinterstormer utsetter den gamle antenna for tung belastning med fare for å påføre skade på mennesker og utstyr?

Er kanskje den gamle antenne glemt av dem som eier huset eller naboer?

Derfor anbefaler jeg deg å ta en kikk mot taket? Kanskje har «du» glemt å ta ned den gamle antenna som ikke lengre er i bruk?