Har en av sommerens mest hektiske jobber: – Smittesporing er krevende og tar mye av vår tid

I kommunalsjef Guro Winsvolds feriefravær er det rådgiver Anne Grethe Sneeggen som styrer «helseskuta» i kommunen. Samtidig gjør hun et stor detektivjobb med å spore opp personer som kan ha Covid-19 smitten.