Byggingen av det siste byggetrinnet på Sanden er i full gang. Nå spuntes det og lages parkeringskjeller. Om en drøy måned vil bygget begynne å reise seg. Det betyr blant annet stengt vei og alternative løsninger for trafikken.

– Vi legger til rette så godt som mulig for dem som bruker området og passerer her, men sikkerheten må komme i første rekke, sier Hedda Johannessen, salgs- og markedsansvarlig i Fritzøe Eiendom.

Stor interesse

ØP treffer Johannessen sammen med markeds- og utviklingsdirektør Linda Brathagen hos Fritzøe Eiendom i de nye visningslokalene, plassert på toppen av parkeringshuset på Sanden. Lokalet, som er et eget lite bygg, ble løftet opp hit for å gi plass til byggingen av det siste trinnet i leilighetskomplekset, Lanternen private borettslag, med tre bygg inn mot veien mot Indre havn.

– Det er solgt veldig bra i det nye byggetrinnet, og planen er at de første kan flytte inn i tredje kvartal 2023, forteller Linda Brathagen.

– Av de 64 leilighetene i det siste trinnet er 41 alt solgt. Det bare siden juni i år, og det viser at interessen for å bo her er svært stor. Det er utrolig bra, sier hun.

I første etasje i ett av byggene i det siste byggetrinnet blir det for øvrig næringslokaler. 350 kvadratmeter totalt.

– Det trengs. Alle næringslokalene vi har i Hammerdalen er nå utleid. Så vi trenger mer areal tilgjengelig, sier Hedda Johannessen.


Fokus på utearealer

Linda Brathagen sier at det i første rekke er larviksfolk som har kjøpt leiligheter, også i det siste byggetrinnet på Sanden. De fleste kommer fra eneboliger som er solgt, og hun forteller at det betyr spesielle krav.

– Har man bodd i en enebolig så har utearealene vært viktig for dem. Det har vi tatt ad notam, og vi har lagt vekt på at det er store og gode utearealer her. Grøntområdene er store, og det har blitt lagt merke til. Det kommer landskapsarkitekter fra hele landet for å se hvordan vi har gjort dette. Her er det skjærgårdsfauna som har fokus, og det blir satt pris på. I tillegg er verandaene her store. Det har vi merket er nødvendig å kunne tilby, sier hun.

Leilighetene i det siste byggetrinnet varierer i størrelse fra cirka 48 til over 200 kvadratmeter, og totalprisene, inklusive fellesgjeld, spenner fra i underkant av 2,5 millioner kroner til i overkant av 20 millioner.

– Det har vært viktig for oss å kunne ha et tilbud som passer alle grupper, fra enslige til familier. Derfor har det vært viktig å bygge mange forskjellige størrelser med ulike løsninger, og mange prisklasser. Løsningene på leilighetene har man for øvrig gode muligheter til å påvirke selv, sier Hedda Johannessen.

Alternativ passering

Byggingen av Lanternen gjør at veien inn mot parkeringshuset nå er stengt for trafikk, og at veien ikke kan åpnes inn mot Indre havn ved behov. Johannessen og Brathagen sier imidlertid at man kan komme til parkeringshuset fortsatt, og at det legges til rette for gående og syklister.

– Skal man til parkeringshuset må man imidlertid kjøre dit via Indre havn. Det gjelder også dersom man skal på et arrangement i Bølgen og ønsker å parkere her, sier Hedda Johannessen.

– For syklende og gående vil det fortsatt være mulig å komme til og fra Indre havn via Sanden.

Løsningen for disse blir en «tunnel» som skal bygges kloss inntil parkeringshuset. Den skal være klar trolig rett over nyttår.

– Ellers kan man jo hele tiden komme forbi byggeområdet ytterst mot sjøen eller mellom byggene her til fots eller med sykkel, sier Johannessen.

– Hvor lenge vil denne situasjonen vare?

– Vi vil åpne igjen slik det har vært så snart det er sikkert å gjøre det, men det vil nok være alternative løsninger det meste av byggeperioden, sier Hedda Johannessen.

Nye prosjekter

Når utbyggingen på Sanden er ferdig om et par års tid, venter nye utbyggingsprosjekter for Fritzøe Eiendom.

Langestrand Park, der det tidligere administrasjonsbygget til Treschow Fritzøe fortsatt ligger, prosjekter på det store parkeringsområdet i Hammerdalen, Saggården, og ikke minst området på Bergeløkka.

– For disse områdene har ikke prosjekteringen startet enda, men det vil komme i gang når dette prosjektet er klart. Reguleringsplanen for prosjektet på Langestrand er klar, og også her har interessen vært stor. Det blir et annerledes prosjekt enn dette på Sanden. Varierte former for bebyggelse og løsninger som passer alle grupper er viktig for oss å kunne tilby også framover, sier Linda Brathagen til slutt.