Gå til sidens hovedinnhold

Har vi sikret tettstedene mot brann?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist onsdag ble trebyen Risør reddet av et varmesøkende kamera. Det ble oppdaget en brann i et hus og brannvesenet rakk fram tidsnok til at brannen ble begrenset til bare dette huset. Vi kan undres på om våre verneverdige bygg rundt omkring i Larvik er godt nok sikret mot brann.

Larvik kommune har fått utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Arbeidet er gjort i forbindelse med rullering av kommunedelplan for Stavern by, 2021–2033 der høringsfristen er 30. april.

Under kapitlet Brann i bygninger finner vi blant annet en liste over forslag tiltak og mulig oppfølging:

• Informasjon til beboerne i kommunens tette trehusbebyggelse om hvilke brannforebyggende tiltak de selv kan gjøre

• Oppfordre til kontroll av det elektriske anlegget og gjennomgang av brannvarslere, mv.

• Gjennomgå varslingsrutiner til husstander i disse områdene om rask informasjon om hvordan de skal agere (for eksempel ved evakuering).

Mye av bebyggelsen i byene og tettstedene våre består av små tettliggende trehus som ligger i vernede hensynssoner og flere hus er fredet. De tre begrensede tiltakene som er listet over fremstår ikke veldig overbevisende – om vi skal hindre en bybrann. Her har fellesskapet, kommunen, et ansvar.

I Risør ga varmesøkende kamera et bidrag til at brann i et hus ikke utviklet seg til en omfattende bybrann. Brannen i Risør har vist oss at slike kamera raskt avdekker brann. Seks byer i Agder har termiske kamera, og etter brannen i Risør er det flere som ønsker det.

For det enkelte hus må det nok et sprinkler- eller tåkeanlegg til for å kunne redde huset, men installasjon av dette er ikke sannsynlig å få gjennomført for hele bydeler – der det er bymiljøet som står på spill.

Derfor bør administrasjonen i kommunen legge fram en brannsikringsplan for kommunen og de to byene våre, der også bruk av varmesøkende kamera for de verneverdige bygningene vurderes.

Kommentarer til denne saken