En beboer i nabolaget har klaget på hastigheten mellom Gloppekrysset og krysset Gonveien-Brekkegata.

Jeg har trafikkert denne veien daglig i over 50 år, uten å ha merket noen problemer med hastigheten på strekningen. Hastigheten er allerede regulert til 50 km/t og har i tillegg humper på hver side av krysset Gonveien-Brekkegata. Veimyndighetene har straks rykket ut med målinger og vurderinger og lovet at forholdet skal utbedres.

Kan det være riktig at samfunnet skal rykke ut med lovnader om påkostninger hver gang et enkeltmenneske finner noe å klage på i sin «egen hage», når vi vet at kommunen har pengemangel til langt viktigere saker. Det er sikkert mange beboere blant oss som har større eller mindre behov for påkostninger. Skal man rope på kommunen i alle slike tilfeller, så vil også kommunen ha et evig varende behov for mer penger.

Selv en eiendomsskatt vil ikke dekke alle utidige krav fra allmuen.