Etter Covid ble fleste pandemieksperter, og for tiden utvikles det store mengder med eksperter på kraftforsyning. Det er en tendens til å mene at de mange mener bedre enn de som kjenner sakene. Politisk og mediestyrte prosesser gir ikke alltid riktig resultat, jf. Equinors nedsalg i amerikansk oljeindustri: Med dagens olje- og gasspris ville prosjektet trolig vært godt lønnsomt.

Larvik kommunestyre har gitt styremandat for Larvik Havn KF til åtte politikervalgte og en ansattvalgt. Men kommunestyret var nær ved å overkjøre det styret det selv hadde valgt til å styre havna. De politiske reaksjoner – og offentligheten rundt disse – førte til at det endelige vedtaket ble til å leve med ut denne valgperioden.

Men det kan absolutt stilles spørsmål om forhold rundt Larvik Havn KF:

• Etter henvendelse fra ESA nedsatte Regjeringen Hjelmengutvalget, for å avklare grensene for konkurranseutsatt virksomhet organisert i kommunal regi under EØS-avtalen, slik Larvik Havn KF er. Denne saken har ligget stille under Covid, men tas nå fram igjen. KF-virksomheter med omsetning over 12 MNOK pr. år må trolig omorganiseres til kommunalt eide aksjeselskap som står på egne ben. Larvik Havn omsetter for mer enn 60 MNOK og låner penger på kommunale lånevilkår. Når tar kommunen tak i denne eiersaken?

• Bør kommunestyret be havnestyret konkretisere og dermed offentliggjøre havnas konkrete planer?

• Bør kommunen overkjøre havnestyret i detaljsaker som kommunestyret ikke har detaljert kunnskap om?

• Får Larvik Havn det beste styret når kommunestyret oppnevner mange politikere uten krav til fagkompetanse eller erfaring fra konkurranseutsatt næringsliv?

Det er snart valg, og de politiske partier vil måtte mene noe om slike forhold. Kommunestyret bør bestemme organisasjonsform og velge et kompetent og mindre styre. Havnevirksomheten må styres av styret og den administrasjonen som dette styret velger, mens kommustyret må konsentrere seg om å drive kommunens egen virksomhet på beste måte. Kommunen er ikke tjent med en så amatørmessig rolleforståelse som det ble vist innledningsvis i denne saken.