Skaga feltet utenfor Svenner skal IKKE konsekvensutredes og finnes dermed ikke på listen over de 20 feltene som NVE mener bør utredes som best egnet for havvind.

Vi håper det enstemmige vedtaket fra kommunestyret i Larvik, som MDG foreslo, har medvirket til resultatet:

Vedtak: Med bakgrunn i tilstanden til miljøet i Oslofjorden og Skagerrak, og av hensyn til vern av naturmangfoldet knyttet til fjorden og kystnaturen her ber Larvik kommunestyre om at Norges vassdrags- og energidirektorat ikke tar Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs.

Begrunnelse: Norsk Havvind AS har bedt Vestfold og Telemark fylkeskommune om at Fylkestinget skal fatte et vedtak om å anmode NVE om å ta Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs. Fylkestinget har etterkommet ønsket fra Norsk Havvind AS gjennom et vedtak 8.3.2023: Fylkestinget ber om at Norges vassdrags- og energidirektorat tar Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs.

Larvik kommune, og Oslofjorden for øvrig, er tett befolket og vil bli sterkt berørt av et havanlegg ved Svenner. Oslofjorden er i tillegg svært miljøskadd. Kommunen har ikke gitt noen uttalelse. Det er imidlertid naturlig at vi som nær nabo mener noe om anlegget.

Fremmet av: Hallstein Bast, MDG