Man kan bli fortvilet av mindre, vindmøllepark bare litt over 20 n.mil sørøst av oss?

Like ved nasjonalparkene Færder-Hvaler/Koster. Tilhengerne i MDG, Høyre og AP snakker om fornybar energi, og i neste øyeblikk om plast og forurensing av havet. Er de ikke klar over hva vindmøllene er laget av – at de kan havarere, lekker olje, sprøytes med giftstoffer, dreper fugler og vil være en trussel for både skips- og lystbåttrafikk?

Så nettopp en video av et skip inne i en vindmøllepark til havs – det så ikke pent ut!

Jeg har her i avisen spurt vindmølleentusiast og lokal stortingsrepresentant fra Høyre Lene Westgaard Halle 2 to ganger, om hun ikke kan være så elskverdig å redegjøre for sitt syn vedrørende vindkraft, samt økonomien knyttet til det samme. Har ikke fått svar, så jeg spør igjen..?

Vindmølle-business er big business, men dessverre bare det, først og fremst takket være solid subsidiering. Man kan lure på hvorfor så mange kaster seg på? Jonas Gahr Støre går så langt at han mener vi skal leve av å bekjempe klimaet – med vindmøller?

Det er interessant at et land som Polen nå har bestemt seg for å skrote alle sine vindmøller innen 2035.

Er ikke klima/miljø-fanatikere klare over at det finnes løsninger som er atskillig mer klima/miljøvennlige?

Hvorfor vurderes ikke kjernekraft/thorium?

Verden er underlig.