Tenk det – tusenvis av vindturbiner ute på havet, vindturbiner som gir fra seg mikroplast, som sprøytes med gift, som lekker olje, som havarerer og forsvinner i havet, som dreper sjøfugl og insekter og som er en fare for skipstrafikk?

På land har de allerede ødelagt store naturområder, tatt livet av utallige fugler fra rødlista, for ikke å snakke om pollinerende insekter, – nå er det havets tur. De store partiene kaller satsingen for «grønn» – det er ikke til å tro! Jeg er selvsagt ingen fagperson, men som mange med meg, er jeg kvalifisert til å stille spørsmål, og det har jeg gjort. Men svar, det får jeg ikke. Jeg har stilt spørsmål til navngitte politikere. Jeg har bedt om konsekvensutredninger. Har noen sett eller lest noe som ligner?

Jeg mener det er grunn til bekymring, og særlig nå når flere land er i ferd med å kvitte seg med vindturbiner, og heller satse på kjernekraft. «Det er nok ingen som vil ha et kjernekraftverk som nabo», sa Erna. Hun kan få sagt det. Vindturbiner i naboskapet er jo så populært? Lurer på hva resultatet av en folkeavstemning ville bli? En rekke fagfolk tar til motmæle, men det hjelper ikke. Politikerne på Stortinget snakker om dette som en erstatning for oljeeventyret – de vil til og med elektrifisere plattformer i Nordsjøen, – med havvind?

Dette skal det bli arbeidsplasser av, men hvem eier disse vindturbinene? Finner ikke mange norske selskaper, kun norske subsidier. Håper den norske befolkning summer seg, og sier fra i valg. Høyre og Arbeiderpartiet skuffer stort. Det må da være et legitimt krav å gi oss en konsekvensutredning før det skjer noe. Vi lever da i et demokrati?