Vestfold FrP har sagt nei til havvind langs Vestfold kysten. Store vindmøller vil ikke bare ødelegge for fugle- og fiskelivet, men det vil også føre til ødeleggelse av områder som er kjent for natur, svaberg og campingliv. Vi skal ta vare på nasjonalparken, Mølen og hele kysten i Vestfold.

Naturopplevelser er folkehelse som alle har råd til. Den kan vi ikke miste

Vestfold kysten har en unik natur med vakre svaberg og flotte strender som tiltrekker seg mange turister og lokalbefolkningen. Disse områdene er viktige for rekreasjon og naturopplevelser. Det vil bli vanskeligere å finne gode steder å campe, og mange vil miste muligheten til å oppleve naturen på den måten de er vant til. Kyststien er bare en av mange fantastiske opplevelser en får i Vestfold. Vi skal ikke ødelegge en fantastisk utsikt til stygge vindmøller.

Havvind er dårlig nytt for turistnæringen

Når vi er på ferie i Danmark så ser vi ofte vindmøller. Men de har ikke satt vindmøllene opp i naturreservat eller ødelagt populære turistområder med svære vindmølle parker. Det bør heller ikke Norge gjøre. Mange bedrifter langs Vestfoldkysten er avhengige av havet og kystområdene for å drive virksomheten sin, og utbygging av en havvindpark kan ha en negativ innvirkning på disse bedriftene. Det er ikke bare naturopplevelsene som vil lide, men også næringslivet. Turisme og camping er viktige inntektskilder for mange små bedrifter langs Vestfold kysten. Havvind kan føre til at turiststrømmen reduseres, og mange bedrifter vil kunne gå konkurs. Vi må tenke langsiktig når det gjelder miljø og økonomi. Havvind er en viktig bidragsyter til kampen mot klimaendringene, men det må ikke skje på bekostning av vår natur og økonomi. Det finnes alternativer til havvind, som for eksempel kjernekraft. Dette alternativet vil ikke ødelegge rekreasjonsområdene og bør heller utredes.

Vestfoldpolitikere og Vestfold kommunene burde få bestemme om man skulle utrede havvind i Vestfold.

Utredning av Skaga-feltet burde aldri vært behandlet rett i et fylkesting med en blanding av Vestfold- og Telemark politikere. Kommunene i Vestfold burde vært hørt i en så stor sak som omhandler deres kommune! Om Skaga-feltet skulle bli en realitet håper jeg det nye fylkestinget og kommunene står samlet etter skilsmissen fra Telemark om å ta sterkt avstand til at Vestfoldkysten skal bli ødelagt av havvind. Vestfold FrP kan garantere at vi sier nei!

Kraftverket på Skaga-feltet er tiltenkt 75 turbiner fordelt på et felt med en størrelse på om lag 200 km². Avstander vil være om lag 11 km fra Stavern, 16 km fra Larvik og 6 km fra Svenner fyr. Hva vil ikke dette gjøre med kysten vår?

Det er viktig at vi lytter til både miljøhensyn og næringsliv når vi tar beslutninger om utvikling av nye energikilder. Vi må finne balansen mellom bærekraftig utvikling og bevaring av vår unike natur. Det vil være trist å miste muligheten til å oppleve Vestfold kysten slik den er i dag. Derfor må vi ta vare på den for kommende generasjoner. Vestfold FrP mener at en må skrinlegge planen om havvind langs kystlinjen for godt!