Larvik og Omegns Turistforenings (LOTs) styre hadde besluttet å dele ut tre hedersbevisninger på LOTs digitale årsmøte 29. april. Etter en imponerende dugnadsinnsats i foregående år, der mange fortjener heder, ble tre personer gitt ekstra oppmerksomhet for deres arbeid.

Gratulerer til Rolf Kvifte og Ragnar Lie med Dugnadsprisen for 2020, og Anne Lise Saga med Hedersprisen!

Fordi de ikke kunne motta premiene sine på et fysisk årsmøte, ble premiene overrakt sammen med en god lunsj på Bøkekroa tirsdag 11. mai. Til stede var også styreleder Knut Hjalmar Gulliksen, løypesjef Tom Egil Thorstensen og fungerende daglig leder Solveig Dolven, som sørget for å takke vinnerne på vegne av hele Larvik og Omegns Turistforening.

LOTs hedersmerke i sølv ble tildelt: Anne Lise Saga

Hedersmerket kan av styret tildeles personer som over lang tid har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen. Personen som tildeles hedersmerket er en viktig drivkraft for LOT på mange ulike områder. Hun vært turleder på fellesturer, kjenner LOTs løypenett svært godt, og har hatt ansvar for revidering av flere av LOTs fysiske turkart. Hun har vært medlem av UT.no-komiteen siden 2016, og har her bidratt med viktig arbeid med digitalisering av stier og turforslag. Hun har over lang tid lagt ned en betydelig innsats for LOT.

Vinneren mottok LOTs Hedersmerke i sølv og vandrestav.

Dugnadsprisen 2020 gikk til: Rolf Kvifte og Ragnar Lie

Dugnadsprisen deles ut til medlemmer som har gjort en ekstra stor dugnadsinnsats i året som har gått.

Årets kandidater er alltid positive når det inviteres til dugnad, men de går heller ikke av veien for selv å ta initiativ og utføre dugnader, det være seg i barmark-sesongen eller vinterstid. Innsatsen er alltid upåklagelig for begge. Humøret er alltid på topp og de gode historiene og replikkene sitter løst. Yngstemann er med på flere løyper og administrerer vår driftige Beredskapstropp. Eldstemann er allsidig og sprekere enn de fleste på hans alder. Han er også en kløpper som atv-sjåfør.

Vinnerne av Dugnadsprisen mottok DNT-kniven og vandrestav.