Markerer 150 år for bondelaget

Viktig lag: Torstein Lie sier Hedrum bondelag fortsatt har en vikitig rolle for bøndene i området, både faglig og sosialt. (Bildet er fra en reportasje fra gården hans for noen år siden).

Viktig lag: Torstein Lie sier Hedrum bondelag fortsatt har en vikitig rolle for bøndene i området, både faglig og sosialt. (Bildet er fra en reportasje fra gården hans for noen år siden). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

16. mars 1869 ble Hedrum sogneselskap stiftet på Nordre Gjone etter innbydelse av blant annet kommunestyret i Hedrum. Nå skal 150-års jubileet for Hedrum Bondelag markeres.

DEL

– Laget har hatt en svært viktig rolle opp gjennom historien, og mange av problemstillingene man hadde for 150 år siden er med også i dag, sier leder for Hedrum bondelag, Torstein Lie.

Viktig rolle

Torstein Lie sier at bondelaget fortsatt lever i beste velgående, og at laget fortsatt har en svært viktig rolle for bøndene i Hedrum.

– Det er et sprekt lag som nå skal feire jubileum, og vi har fortsatt over 200 medlemmer, sier Lie.

– Vi har stor aktivitet gjennom hele året, og det er viktige områder laget arbeider med, sier han.

Sosialt og kollegialt

Lederen for bondelaget sier at det både er på det faglige, praktiske og kollegiale området laget har hatt stor betydning opp gjennom historien.

– Laget har hatt stor betydning i forhold til at bøndene har klart å holde god kontakt og å felles fronte viktige saker.

– Ikke minst har det sosiale og kollegiale også vært viktig. Man har støttet hverandre, hjulpet hverandre ved sykdom og høstet fordeler ved å stå samlet, sier Lie.

Torstein Lie sier også at man opplever at mange av de problemene man opplevde da det første laget ble startet, fortsatt er det man har fokus på.

– Det gjelder for eksempel det å beholde tollsatser og få tilgang til levering i markedet, sier han.

Stor feiring

Tirsdag i neste uke skal 150-års jubileet markeres med samling på Hedrum bygdetun.

– Her blir det rømmegrøt og spekemat og underholdning.

– Laget skal bestå videre, og det skal vi sørge for å markere skikkelig, sier Torstein Lie.

Jubileumsskriv

I forbindelse med jubileet har også Odd Bjerke laget et jubileumsskrift som tar for seg viktige hendelser i lagets historie.

Skriftet tar for seg periodene 1869 til 1919, 1919 til 1969 og lagets nyere historie i egne kapitler, og gjennom bilder og tekst forteller han historier og detaljer fra laget historie.

Fra 1989 ble Hedrum bondelag, Kvelde bondelag og Hvarnes bondelag slått sammen til det som nå er Hedrum bondelag, og før 1989 var det en rekke endringer i hvordan lagene i Hedrum var delt opp.

Dette forteller Odd Bjerke blant annet om i jubileumsskriftet, hvor han også har listet opp lederne i lagene fra 1869 og fram til i dag.

Artikkeltags