Etablerer nytt vann- og avløpsanlegg

GRAVING: Her graves det for å etablere og oppgradere vann- og avløspanlegget.

GRAVING: Her graves det for å etablere og oppgradere vann- og avløspanlegget. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I Helgeroa er Larvik kommune i gang med å etablere og oppgradere vann- og avløpsanlegget.

DEL

Gravearbeidet startet i forrige uke, og prosjektet tar for seg etablering og oppgradering av vann- og avløpsanlegg i området nord og øst for avkjøringen til Strandebakken fra Brunlanesveien. Det er planlagt ferdigstilt innen utgangen av november 2019, skriver Larvik kommune på sine hjemmesider.

Eksisterende vei og fortau i traseene skal gjenopprettes til opprinnelig stand. Deler av det nye VA-anlegget skal legges i områder hvor det ikke har vært VA-trasé tidligere.

Kommunen lister opp følgende ting som skal gjøres i området:

  • Ca. 650 meter ledningsgrøft for vann, spillvann og overvann
  • Gjenoppbygging av vei
  • Rydding av skog/vegetasjon
  • Opparbeidelse av anleggsvei
  • 2 stk vannkummer i betong
  • 16 stk spillvann- og overvannskummer i betong og PP
  • Ca. 550 meter med trekkerør som i hovedsak legges med i VA-trasé
  • Reetablering av berørte arealer
  • Arbeider med tilknytning til eksisterende kommunalt nett
  • Arbeider med private stikkledninger

På grunn av arbeidene vil deler av veibanen på Brunlanesveien bli redusert til et kjørefelt. Trafikken på Brunlanesveien kan da bli regulert med trafikklys i perioder, opplyser kommunen.

Veien skal holdes åpen som normalt i perioden 15. juni til 15. august.

Kartet viser hvor vann- og avløpsarbeidet i Helgeroa foregår.

Kartet viser hvor vann- og avløpsarbeidet i Helgeroa foregår. Foto:

Artikkeltags