Gå til sidens hovedinnhold

Heller privatisteksamen enn muntlig eksamen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før påske bestemte regjeringen at det ikke blir skriftlig eksamen for elever på videregående og ingen eksamen i det hele tatt for de på ungdomskolen.

Dette er ikke bare negativt. Avlyste eksamener vil føre til mindre eksamensstress, og forhåpentligvis kan det bety mer tid til god læring for både lærere og elever.

Men for titusener av elever som tar fag som privatister er situasjonen mye verre. Som privatist får man ikke standpunktkarakterer. For å få et vitnemål og komme seg videre med eventuelle studier og liknende, er man nødt til å ta eksamen som privatist. Privatistene har ofte investert mye tid og penger i et forsøk på enten fullføre eller forbedre vitnemålet sitt. Ofte er det snakk om store studielån og hele semestre brukt på disse fagene. For privatistene betyr avlyste eksamener at all tiden, energien og pengene de har brukt på eksamen, er bortkastet.

I år er det meldt opp til omtrent 100 000 privatisteksamener, hvor ca. 70 % av de som har meldt seg opp, ikke har vitnemål. Det vil si at uten en privatisteksamen har ikke disse elevene noe grunnlag å gå videre på. I dagens samfunn er det veldig vanskelig å få en jobb, på langt nær komme inn på studier, uten et godkjent vitnemål.

Muntlig eksamen på videregående må nedprioriteres til fordel for privatisteksamenene. Dette er fordi det er mye mer utslagsgivende for privatistene å ikke få karakter, enn det er for en videregående elev å ikke få eksamen. Videregåendeeleven har alltid standpunktkarakterene å falle tilbake på – det har ikke privatistene.

Alternativet er å forpurre fremtidsplaner for tusenvis av unge og frastjele dem et helt år.

Moderpartiet mitt, Venstre, kjemper derfor for å få til best mulig løsning for privatistene, uten at det går på bekostning av det smittevernfaglige, eller økonomiske for privatistene.. Venstre har kunnskapsdepartementet med knallsterke Guri Melby som kunnskapsminister. Hun uttalte tidlig at hun ønsker å finne en god løsning for privatistene. Melby jobber tett med fylkene for å finne gode løsninger, og det har allerede begynt å lønne seg. Noen fylker, som Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark har allerede gått ut og sagt at de skal avholde privatisteksamener. Dessverre er det ikke alle fylker som er like på ballen enda. Vi i Vestfold og Telemark Unge Venstre ønsker derfor at alle fylkeskommunene skal gå med på å sikre eksamener for privatistene.

Likevel er det ikke slik at vi vet med sikkerhet hvordan situasjonen vil se ut når det er tid for eksamen. Det er ikke usannsynlig at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre en vanlig eksamen. I et slikt tilfelle er det viktig at man sørger for at privatistenes tid og innsats ikke har vært forgjeves. Da er man nødt til å finne alternative og rettferdige løsninger, likt som man gjør med dem på videregående. Det er viktig at privatistene også får mulighet til å søke ved årets universitets - og høyskole opptak, selv i denne spesielle tiden.

Videre er det både naturlig og nødvendig at elevene ikke vil oppleve økonomiske tap grunnet restriksjonene. Privatisteksamen er dyrt, og dersom regjeringen bestemmer seg for å avlyse også privatisteksamener er privatistene nødt til å få tilbakebetalt eksamensavgiftene, samt det er viktig at tapet av penger brukt på skoleavgifter blir minimale.

For å unngå tapte summer og forsinkede utdanningsløp for titusener av elever er det viktig at fylkeskommunene spiller ball med regjeringen. Det er viktig at hverken regjeringen eller fylkeskommunene overbelaster skolene ved å både ha muntlig og privatisteksamen. Til slutt så er det viktig at privatistene ikke blir økonomisk belastet ved en eventuell avlysning av eksamener.

Kommentarer til denne saken