(Sandefjords Blad)

Spørsmål:

Jeg er en 17 år gammel jente, elev i videregående skole. Jeg har i lengre tid strevet psykisk og har kontaktet helsesøster ved skolen. Hun har nå bedt meg kontakte fastlegen min, for at han kan vurdere om jeg kan få samtaletimer med psykolog. Jeg ønsker ikke at mine foreldre får kjennskap til dette. Må de det?

Ombudet svarer:

I Norge er den «helserettslige myndighetsalderen» 16 år. Det innebærer at ved fylte 16 år er det du som i utgangspunktet skal bestemme ditt eget helsetilbud, og du kan bestemme hvem som skal få informasjon om helsen din. Helsepersonellet som du er i kontakt med, slik som helsesøster, fastlege og psykolog vil derfor ha taushetsplikt om forhold som gjelder deg.

Andre, som for eksempel dine foreldre, vil ikke ha rett til å få informasjon om deg, med mindre du gir tillatelse til det. Derfor kan du trygt kontakte lege og psykolog uten at du skal frykte at dine foreldre får informasjon om deg. Det er imidlertid en liten reservasjon i forhold til dette, og det er dersom slik informasjon vil være helt nødvendig for at dine foreldre skal oppfylle foreldreansvaret for deg.     

LES OGSÅ: Halvor (15): – Det virker som lærerne prøver å være mer forsiktige med lekser

LES OGSÅ: Det er én ting som virkelig øker statusen i vennemiljøet (+)

Du kan velge hva foreldrene dine skal vite

Du som er over 16 år har en rett til selv å velge om dine foreldre skal få informasjon, og eventuelt hvilken informasjon dine foreldre skal få. Aktuelt for unge i denne alderen er også spørsmål om prevensjon og abort. Dette er også noe man selv kan bestemme når man over 16 år. Det er kun i situasjoner hvor det gjelder svært alvorlige forhold at foreldrene skal ha informasjon. Eksempler på slike alvorlige forhold kan være der det er opplysninger om selvmordsfare eller innleggelse på sykehus med livstruende tilstander. 

(Saken forsetter etter faktaboksen.)

Pasient- og brukerombudet

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene.
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: [email protected] eller send et brev med ditt spørsmål til Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse.
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.
■ Spørsmål kan du sende til [email protected] eller ring 33 34 77 90.

  

Som pasient i alderen 12 til 16 år vil hovedregelen være at foreldrene skal ha informasjon, og da vil helsepersonellet ha en opplysningsplikt. Også her er det unntak, og det vil da gjelde opplysninger som av grunner bør respekteres, når barnet ikke ønsker at foreldrene skal informeres. Eksempler på slike kan være saker av personlig karakter; eksempelvis mishandlingssaker eller ønske om prevensjon, søknad om abort.

LES OGSÅ: Stor undersøkelse: Barna våre har det superbra! I hvert fall gutta ... (+) 

Fint at du ber om hjelp

Vil også si at det er fint at du søker hjelp når du sliter psykisk, og både helsesøster og andre bør kunne gi deg god og omsorgsfull hjelp.

Ombudene har foreslått at ungdom under 18 år skal slippe å betale egenandel når de oppsøker offentlig helsetjeneste som fastlege og psykolog. Dette kan muligens også gjøre terskelen for å oppsøke helsehjelp noe lavere. Spesielt når tema man vil ta opp med legen gjelder noe man ikke ønsker at mor og far skal få kjennskap til. 

Vil du lese mer kan du for eksempel klikke på denne lenken: https://helsenorge.no/rettigheter/helserettigheter-for-barn-og-unge

Her kan du lese flere spørsmål og svar fra Pasient- og brukerombudet:

– Kan legen bare stanse all behandling for min 89 år gamle far? 

Kan naboen som jobber på sykehuset lese min journal? 

– Jeg får ikke tak i fastlegen min. Er det riktig at det skal være slik?