Vestfold-lege fratatt autorisasjonen: Hadde personlig forhold til pasient og skrev ut 2.000 sovetabletter til en annen

En Vestfold-lege er fratatt autorisasjonen fordi han fikk en privat relasjon til en pasient og fortsatte som pasientens behandler. «Uforsvarlig virksomhet» og «grov mangel på faglig innsikt», slår Helsetilsynet fast.