Det er trist å lese Senterpartiets alternative budsjett for neste år. Senterpartiet kutter helsebudsjettet med 572 millioner kroner midt i en pandemi. Det er over en halv milliard mindre til helse i Sps budsjett for 2021 enn regjeringens forslag. Det er de eldre, kronikerne og personer som sliter med rus og psykiatri som får kjenne det først. Sp fjerner fritt behandlingsvalg og fritt brukervalg med et pennestrøk.

Dette er helt i tråd med måten Sp har underfinansiert helseområdet på de siste årene. Sykehusbudsjettet går ikke opp, og løfter om luftambulanse, sykehusavdelinger og beredskapslager fra tidligere debatter i Stortinget er enten ikke nevnt med ett eneste ord, eller de er kraftig underfinansiert. Det er langt mellom ord og handling i partiet der latteren sitter løst.

For mange er helsepolitikk synonymt med koronapandemien, vaksiner og smitte nå om dagen. Det er ganske naturlig. Det er altomfattende. Men heldigvis er det også mye som fungerer som før, og som fungerer godt.

Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Det som er best for en person, er ikke alltid best for alle andre. Pasienter skal utredes, røntgenbilder skal tas, hasteinnleggelser må foretas, og kreftoperasjoner må gjennomføres. Og det fungerer i all hovedsak, selv om vi har noe etterslep. Fundamentet er der og er bygget opp over tid; gode sykehus, nye sykehus, mangfold og valgfrihet mellom tjenester og økt kvalitet, enten det er barselomsorgen eller kreftomsorgen. Vi har innført fritt behandlingsvalg, som betyr at pasienter selv kan velge blant godkjente behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. Det gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Senterpartiet vil frata alle denne pasientrettigheten, og vil at de kun er de med god råd som kan kjøpe seg ut av køen.

Norge hadde vaksineproduksjon fram til Sp i regjering avviklet denne da de sist satt i regjering. Samtidig vil Sp undergrave samarbeidet som sikrer at Norge får tilgang på vaksiner mot covid-19. Norge vil få tilgang på vaksine mot korona via Sverige og i et samarbeid med EU. EU-kommisjonen inkluderte Norge i sin vaksinestrategi i juni på grunn av EØS-avtalen. Det var også EØS-avtalen som gjorde at Norge ble unntatt fra EUs restriksjoner på eksport av smittevernutstyr i mars. I sitt alternative budsjett vil Sp kutte kraftig i EØS-midlene. Sp velger altså å bryte bånd i stedet for å styrke samarbeid i veien ut av koronakrisen. En slik politikk vil svekke Norsk beredskap. En slik alenegang vil gjøre oss i dårligere stand til å håndtere pandemien.

Det er viktig med realisme i politikken, og man må måles på det man gjør og ikke det man sier. Det er stor avstand mellom ord og handling hos Senterpartiet. Vi skal ta Norge ut av koronakrisen sammen og da trenger vi samarbeid og handling, ikke alenegang og tomme ord.