Her er det mange som har fått seg en overraskelse i dag: – Vil bli fulgt opp

Det er skiltet, og en person står og dirigerer trafikken – likevel svinger folk feil, eller parkerer i Kongegata som nå er åpnet for toveistrafikk.