Her er foreldrenes dom: Disse barna går i Larviks beste barnehage

Basert på svar fra foreldre til 1.166 barn i 29 barnehager i Larvik, kan man dele ut en høyst uoffisiell gullmedalje til Bakkebygrenda barnehage. Ingen andre barnehager i kommunen har mer fornøyde brukere.