Her har kommunen fått en ny utfordring når de skal gjøre jobben sin – nå blir det innført tiltak

I fjor ble det en stor diskusjon om at parkeringsplassen var full av blant annet båthengere hele sommeren. Nå har kommunen innført 72 timers parkering, men det har gitt helt nye utfordringer.