Gå til sidens hovedinnhold

Her kan det bli togtrafikk fra høsten av – nå bes politikerne om å si nei

Larvik Havn ønsker å opprette en midlertidig godsterminal for transport av trevirke mellom Larvik og Halden. Kommunedirektøren mener tiltaket medfører vesentlig ulempe for omgivelsene og ber politikerne si nei.

For abonnenter

Tirsdag skal saken opp i planutvalget i Larvik kommune. Så går den videre til formannskap og kommunestyre for endelig avgjørelse. Kommunedirektørens anbefaling er at politikerne bør avslå søknaden med hjemmel i plan- og bygningsloven.

«Det vurderes at ulempene for omgivelsene er for store til at søknaden kan godkjennes slik den foreligger», skriver kommunedirektørens saksbehandler i innstillingen.

Planene om bruken av godsterminal på Sika-tomta fra september, og i en prøveperiode på to år, innebærer én ukentlig transport med ankomst på kveldstid, lasting/lossing gjennom natten, og påfølgende avgang før klokka 06 dagen etter.

I sakspapirene heter det at det som midlertidige tiltak skal settes opp manuelle bommer ved innkjøring til Undersbo parkeringsplass og ved Lerkelundveien, samt at støyskjerm langs jernbanesporet fram til Lerkelundveien skal forlenges. Det skal også avsettes plass for tømmerlunne og flisdeponi sør på eiendommen.

Les også

Her kan det bli togtrafikk i løpet av året

Kun trevirke

Godsterminalen skal ta seg av transport av trevirke mellom Larvik og Halden, og det innebærer transportløsning for tømmer og flis på jernbane. Transportløsningen er basert på transport av produkter fra Bergene Holm østover til Norske Skog-Saugbruks. Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50-fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød og massevirke fra omkringliggende skoger, og i retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød.

Viktig for oss og næringslivet

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas og styreleder i Havnestyret, Even Borvik, sier begge til Østlands-Posten at det nå ikke er snakk om en fast etablering av godsterminal, men en terminal for lasting og lossing i forbindelse med to aktører.

– Trevirke går allerede i dag med tog fra Borgestad til Halden, men da er det tømmer til Norske Skog det er snakk om. Vi har fått forespørsel også fra Bergene Holm om å kunne transportere flis fra Larvik med samme tog, og sagtømmer i retur fra Østfold. Vi jobber for å skape verdier for havna og for lokalt næringsliv, og det er grunnen for at vi ønsker å legge til rette for dette, sier Even Borvik, og Jan Fredrik Jonas understreker at det kun er transport til og fra Bergene Holm det er snakk om nå.

– Dette er et prøveprosjekt, og det er ikke snakk om en etablering av en godsterminal med containere, sier han.

Les også

Planene strandet i 2018, nå søker havnesjefen på nytt: – Dette er et viktig prosjekt for kunden og for oss

Har forståelse

Statsforvalteren som kirkelig myndighet er, i likhet med Larvik kirkelige fellesråd, negative til søknaden. Det bemerkes fra begge hold at godsterminal ikke bør etableres på naboeiendommen til Larviks største gravplass. Statsforvalteren er først og fremst bekymret for støysituasjonen knyttet til vogntogene som kommer inn på tomta for å laste/losse trevirke.

De to myndighetene er uenige med Larvik Havn i at denne trafikken vil føye seg inn i det samme støybildet som allerede er langs Elveveien. De trekker fram at flisdeponiet og tømmerlunnen kun er 50 meter fra nærmeste gravfelt. Det vises til at godsterminalen vil kunne medføre visuell støy i form av flisdeponi og tømmer, samt kjøring av vogntog inn og ut av eiendommen.

– Jeg forstår at man kan være skeptisk til dette med støy, men for det første er dette et industriområde, og har vært det veldig lenge. Vi er også nøye med å forholde oss til de støygrenser som er tatt, og som er satt på bakgrunn av støymålinger, sier Jan Fredrik Jonas.

– Dette med støy er viet stor oppmerksomhet fra vår side, og dette er godt utredet, sier han.

Når det gjelder støy for områder nær jernbanelinjen gjennom Torstrand sier Jonas at det allerede går godstransporter på Vestfoldbanen.

– Noen av disse togene kommer fra Borgestad i Telemark, og det er altså de togene man ønsker skal gå til Larvik i stedet, fordi det er hit og herfra denne lasten skal, sier han.

Viktige arbeidsplasser

Even Borvik sier han er spent på hva politikerne, til sist i kommunestyret, vil si om saken.

– I 2018 var kommunestyret delt, og vi er spente på hva man mener nå. Larvik Havn har fokus på å legge til rette for lokalt næringsliv, og ikke minst på være med på å skape sysselsetting. I tillegg er dette med å få gods fra vei til jernbane noe som regjeringen har fokus på. Derfor tror vi dette er riktig satsing, sier han.

Kommentarer til denne saken