– Denne plassen skal være helt fri for biler på nasjonaldagen, sier leder for årets 17. mai-komité, Thomas Løvald.

– Vi kommer til å sperre av området med sperrebånd, og håper at alle respekterer dette, sier han.

Løvald sier at det tidligere år har vært problemer med at folk kjører inn på området hvor det oppholder seg mange mennesker i forbindelse med både formiddags- og ettermiddagsarrangementet, men at man i år håper at man skal klare å holde det fritt for biler.

– Inne på dette området skal det stå en ambulanse under arrangementene, i tillegg til to russebusser som vi har avtalt skal få det.

– Ellers må andre biler parkeres på offentlige parkeringsplasser andre steder eller i gater i byen, sier han.