Her kjører det 4.700 biler i døgnet – snart må alle kjøre et annet sted i et helt år

Beboere, skolebusser og tungtransport – alle blir berørt når arbeidet i Reipbanegata starter i august, og varer i nesten ett år.