(Se video lenger ned i saken)

Torsdag forrige uke brøt bondeorganisasjonene forhandlingene om jordbruksoppgjøret, og bønder over hele landet er på vei til Oslo i traktor for å markere sin misnøye med statens tilbud.

Rammen for tilbudet er på rundt 900 millioner kroner. Det er under halvparten av bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

I Larvik ble ikke misnøyen markert ved å kjøre til Oslo, eller tømme en haug med møkk foran rådhuset, slik som noen lokale bondelag andre steder i Norge har gjort.

Her stelte heller bøndene i stand en traktorkolonne forbi rådhuset og inn på torget med formål å skape ringvirkninger.

Inntektsøkning, struktur, velferd, og forutsigbarhet for framtidige bønder er stikkord som gikk igjen under aksjonen.


LES OGSÅ: Smitte blant russen i nærliggende byer – Dette sier russepresidenten i Larvik om situasjonen

Ulmende opprør

«Det er et ulmende opprør blant norske bønder, og vi ber deg, som politiker i Larvik kommune, om støtte, og at dere gir et tydelig signal fra oss til deres politiske kollegaer i regjering og på Stortinget», står det i brevet til ordføreren, varaordføreren og gruppeledere i kommunen, signert av bondelagene i Larvik.

Bondelagene mener tilbudet regjeringen har lagt fram:

  • Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
  • Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
  • Ikke sørger for investeringer til jordbruket
  • Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

– Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som øker inntektsgapet mellom bønder og resten av samfunnet. Tilbudet var så dårlig at det ikke engang var grunnlag for å forhandle. Nå er det nok, sier Thomas Pettersen, leder i Lardal Bondelag.

Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Torleif Müller, trekker også fram viktigheten av å snu kursen slik at unge ønsker å drive gård.

LES OGSÅ: Da Geir Anton fikk denne mailen, stusset han veldig. Det hadde han god grunn til.

Jordbruk for framtida

Marikken Røsholt er blant bøndene som stilte opp på torget mandag, og med seg hadde hun barna sine, som begge ønsker å bli bønder i framtida.

– Vi driver med økologisk melk- og kjøttproduksjon på Steinsholt. Vi er opptatt av å få heva inntektsnivået, slik at det er en framtid for dem som kommer etter oss. De må ha lyst til å drive gård, og slik ting er nå så frister nok ikke det for mange.

Representanter fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne var til stede under aksjonen foran rådhuset. Olav Nordheim (Sp) og Tormod Knutsen (MDG) skrev under på bondeopprøret. Olaf Holm (KrF) valgte å ikke gjøre det.

– Det er ingen tvil om at landbruket trenger et løft i hele landet. Det har KrF kjempa for, både før vi satt i regjering, og nå når vi sitter i regjering. Det tilbudet som er lagt fram i år er et av de beste som er lagt fram på mange år, nettopp fordi vi ser et behov for å styrke landbruket i hele landet. Så synes jeg det er rart at bondelaget avviser tilbudet før forhandlinger. Jeg tror de taper mye på det, og hadde oppnådd svært mye mer om de hadde satt seg rundt forhandlingsbordet og sett hva de kunne fått ut av det, sier Olaf Holm (KrF), som kaller bruddet i oppgjøret for «taktisk uklokt».

LES OGSÅ: Turgåere mener denne «er helt ko-ko plassert» – nå må kommunen sende søknad til seg selv

– Ikke aktuelt å skrive under

Birgitta Gulla Løken, gruppeleder i Larvik Høyre, er en av dem som ikke kunne møte grunnet covid-19. Hun skriver i en e-post at de støtter opp under landbruket, og rammebetingelser som er gode for næringa.

– Noe bondeoppgjør er det derimot ikke aktuelt å skrive under, skriver hun, og understreker at å sette seg rundt forhandlingsbordet hadde vært en bedre løsning.

Per Manvik (FrP) kunne heller ikke møte utenfor rådhuset, men uttalte seg nylig om at staten burde komme med en ramme på 1,5 milliarder, nesten 600 millioner mer enn det tilbudet staten har kommet med.

Hallstein Bast (MDG) skrev tirsdag morgen en e-post til bondelagene hvor han forteller at han støtter bondeopprøret selv om han ikke møtte opp.

Ordfører Erik Bringedal (H) og varaordfører Rune Høiseth (Ap) satt opptatt i digitale møter på tidspunktet aksjonen tok sted. Høiseth ønsket markeringen velkommen, men han og ordføreren har ikke svart på om de vil skrive under på bondeopprøret.