Her skal 15 kilosen få påmontert radiosender i Larviksfjorden – snart kan den henge på en fiskekrok i Holmfoss

Natt til fredag startet årets laksefiske i Numedalslågen. Samtidig startet et omfattende prosjekt som skal kartlegge hvor og hvordan laksen vandrer i elven, og hvor mye som går opp, og hvilke fangstredskaper som tar fisken.