Tilbake i 2014 kjøpte LABO den eldste delen av den gamle bygningsmassen til Nanset Trevare sammen med boligleverandøren JM Norge AS. Den opprinnelige planen var å bygge opp imot 160 boliger på tomta.

Men da LABO Boservice vokste ut av lokalene sine på Elveveien, bestemte de seg for å pusse opp en del av lokalene og flytte avdelingen dit.

– I stedet for boliger på denne delen av tomta, endte vi altså opp med at LABO Boservice flyttet hit. Derfor er antallet boliger redusert noe.

– Da vi kjøpte eiendommen, antok vi en potensiell utnyttelse på 130–140 boliger. Men når vi utarbeider en reguleringsplan, så ender det ofte med at antallet blir noe annerledes enn det vi hadde sett for oss, forklarer administrerende direktør i LABO, Asle Granerud.

Rekordår

Byggeprosjektet på Vestre Fjellheim var opprinnelig tenkt å settes i gang i slutten av 2017. Forsinkelsen er sammensatt, blant annet skyldes det utbyggingen av Torstvedtjordet.

Men nå har LABO endelig kommet et skritt lenger.

– Reguleringsplanene for Vestre Fjellheim er endelig godkjent. Her vil det komme totalt 112 boliger, av typene leilighet og rekkehus. Målgruppen er alt fra unge voksne og barnefamilier, til eldre.

– I år har vi solgt rekordmange boliger i nyboligprosjekter. Boligprisstigningen i Larvik var tredje høyeste i landet i 2021. Dette skyldes i hovedsak befolkningsvekst gjennom tilflytting. Vi har selvfølgelig blandede følelser for en såpass stor økning i boligprisene. Men det som er mer hyggelig, er at det er et resultat av nettopp en befolkningsvekst i Larvik.

Håp for unge kjøpere

Han legger også til at situasjonen ikke er så verst for unge mennesker som ønsker å etablere seg.

– For to år siden ble det gjort en landsomfattende undersøkelse som konkluderte med at en ung enslig person i Larvik, som befant seg i etableringsfasen, hadde råd til å kjøpe omtrent én tredjedel av boligene som var til salgs.

– I de større pressområdene, og i storbyene, var situasjonen mye verre. Her var andelen under ti prosent. Det vi merker spesielt, er hvordan eldre borettslagsboliger ofte er et prisgunstig alternativ ved førstegangskjøp av bolig.

Vil ta noen år

Det er foreløpig uklart hva prisen vil bli for prosjektet på Vestre Fjellheim, samt hva boligene vil koste. Granerud spår nemlig at det kan ta tre-fire år før salg og bygging vil skje.

– Det som betyr aller mest for oss som utbyggere, er å bygge ut områder med attraktive boliger og utomhusarealer, hvor folk kan tenke seg å bo og vil trives. På Vestre Fjellheim skal det blant annet anlegges en fin nærmiljøpark i forbindelse med boligene, avslutter LABO-sjefen.