Skiltet skaper nemlig hodebry for mange i følge ny undersøkelse fra NAF. Skiltet finnes i flere ulike varianter og oftest der pilene er røde eller i kombinasjon med svart.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat, svarer mer enn halvparten av bilistene at de velger å legge seg i feltet med lengst kø. Det melder NAF i en pressemelding. Noen få av disse legger seg i tillegg på midtlinjen for å hindre at andre skal kjøre fram i feltet med færrest biler. Men:

– Begge deler er mot anbefalingene. Å legge seg på midtlinja er i tillegg ulovlig, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

For å få mest mulig trafikkflyt anbefaler NAF at man utnytter de to feltene så langt fram man kan.

– Rådet er at du skal kjøre så langt fram du kan, slik at man kjører inn i ett felt så nærme innsnevringen som mulig. Dette tjener alle på. Bedre flyt i trafikken gjør at alle kommer raskere og tryggere fram.

LES OGSÅ: Sju av ti vet ikke hva straffen for dette er: – Nå må folk skjerpe seg

Kvinner mest tålmodige

Braadland er overrasket over at så mange som fem prosent, tilsvarende mer enn 100.000 sjåfører, svarer at de legger seg på midtlinjen for å hindre andre i å kjøre helt fram.

– Den formen for privat politivirksomhet hører ikke hjemme på veien, sier Braadland.

Tallene viser at kvinner i større grad enn menn er tilbøyelige til å legge seg i det feltet hvor det er lengst kø. 62 prosent kvinner oppgir dette, mot 48 prosent menn.

Bedre skiltet

Braadland skjønner at mange gjør feil, fordi skiltingen er lett å misforstå.

– Bruken av sort pil og rød pil forteller om hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt når et kjørefelt slutter. Mange forstår dette som at man raskest mulig må komme seg inn i det feltet som har forkjørsrett.

Han mener dette burde vært skiltet bedre.

– Det kunne vært et underskilt som forklarer at man skal kjøre så langt fram man kan før det ene feltet opphører, for her er det mange som ikke kjenner reglene, sier han.

Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF i juni, og 1103 bilister er spurt.