Her vil de utvikle et 74 dekar stort område til industri: – Dette vil bety viktige arbeidsplasser

I framtiden kan det bli et 74 dekar stort område for lager- og industrivirksomhet på det som i dag er et nedlagt sagbruk. Tirsdag kom det også fram tanker og å knytte sammen to store industriområder.