Først tok én av partene kontakt med forsikringsselskapet sitt, Storebrand forsikring. Mannen forklarte at han hadde kollidert med en annen bil i krysset Hegdalveien/Tjøllingveien.

Noen dager senere tok en annen mann kontakt med sitt eget forsikringsselskapet sitt, og hevdet det samme.

Ett og et halvt år etter hendelsen velger politimesteren i Sør-Øst å ta ut tiltale mot begge mennene, som må møte i retten tiltalt for forsikringssvindel og medvirkning.

Kåre Jølberg forsvarer en av de to tiltalte, men Jølberg ønsker ikke å kommentere saken. Den andre tiltalte har fått oppnevnt Søren Hellenes. Hellenes sier at han foreløpig ikke har snakket med sin klient, og at han derfor avstår fra å kommentere saken.

– Har ikke skjedd

I januar må begge mennene møte i retten. Der møter de aktor Magnar Pedersen, som mener at det finnes bevis for at ulykken aldri har funnet sted.

– Bevisene dreier seg om analyser og detaljer omkring hvor ulykken har skjedd, tekniske undersøkelser av bilene og omstendigheter rundt forklaringene. Samlet sett mener vi å kunne føre bevis for at kollisjonen ikke har skjedd, sier Pedersen.

Han sier at forsikringsselskapene har hyret inn et eksternt firma for å rekonstruere ulykken.

– Resultatene av undersøkelsen er ikke forenlig med tiltaltes forklaringer, mener Pedersen.

De to tiltalte risikerer to års fengsel, men politijuristen mener at strafferammen ikke er spesielt interessant:

– I Norge legger man seg sjelden i det øvre sjiktet av strafferammen.

Forsikringsbedrageri

§ 375.Forsikringsbedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som

  • Ved inngåelsen av en forsikringsavtale fortier eller gir uriktig opplysning om en omstendighet som er av betydning for forsikringsgiveren, eller utviser grov uaktsomhet med hensyn til denne betydningen, eller
  • I den hensikt å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre, skader eller ødelegger en forsikret gjenstand eller på annen måte fremkaller et forsikringstilfelle.

Kilde: lovdata

Overfylt campingvogn

Pedersen sier at forsikringssvindel skjer ofte. Han kommer med et eksempel fra en sak han selv jobbet med for noen år siden.

– Brann i campingvogn. Den var helt utbrent, men forsikringsselskapet bestemte seg for å gjenskape brannen. De kjøpte inn ei identisk campingvogn og fylte den med de samme tingene som eierne hadde ført opp på lista over ting som hadde brent opp. Da oppdaget forsikringsselskapet at det ikke var plass til alle tingene. Det var ikke fysisk plass i campingvogna, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Da kunden tok kontakt for femte gang, ante saksbehandleren ugler i mosen: – Det er mange som er kreative for å skaffe seg penger ulovlig

– Alvorlig

Han mener at det finnes store mørketall, og omtaler forsikringssvindel som et stort samfunnsproblem.

Pressesjef Synnøve Hjelle Halkjelsvik i Storebrand forsikring, forsikringsselskapet til en av partene, sier at Storebrand ikke kommenterer saker der de er part. Av samme årsak ønsker hun heller ikke å kommentere forsikringsbedrageri på generelt grunnlag.

Politijurist Magnar Pedersen får imidlertid støtte fra leder for utredning av forsikringssvindel hos Gjensidige forsikring, Vera Sønsthagen, som kommenterer saken på generelt grunnlag:

– Høyesterett har sagt at saker med erstatningsbeløp helt ned i størrelsesordenen 36–39 000 kroner skal anses som betydelig, og at det skal gi ubetinget fengselsstraff. Dette er noe rettsvesenet ser alvorlig på, sier Sønsthagen.

– Hvilken risiko løper man når man forsøker å svindle forsikringsselskapet?

– Vi mener at man løper en stor risiko. Vi har et datasystem som plukker ut skadesaker, og forsøker å anslå sannsynligheten for at det har forekommet forsikringssvindel i saken. Dersom saken går over en viss terskel, får vi et varsel, forklarer Sønsthagen.

– Ulike parametre

Vi spør henne om hva som fører til et slikt automatisk varsel til utredningsavdelingen.

– Er du dame på 80 da trekker det ned. Er du mann på 23 da trekker det opp for sannsynligheten at du er involvert i en sak om forsikringsbedrageri. Det er mange parametre som påvirker. Et annet kan være at du kjører alene på en landevei midt på natta og kjører i grøfta. Dersom det fins objektive utenforstående som har sett hendelsen og kan forklare seg, da reduserer det sannsynligheten for at det kan dreie seg om forsikringsbedrageri, forklarer Sønsthagen.

Hun sier at forsikringsselskapenes skadebehandlere og takstfolk også sender saker direkte til utredning:

– Dersom de får en følelse av at noe ikke er helt som det burde, da sendes saken til utredning. Poenget er at ingen har lyst til å betale mer i forsikringspremie enn vi må. Forsikring er et fellesskap, og man må kunne ha tillit til at folk ikke leverer falske krav. Derfor reagerer rettsvesenet strengt i slike saker, sier Sønsthagen.

LES OGSÅ: Kvinne i 30-årene dømt for grov forsikringssvindel