- Formålet med konferansen The Thor Heyerdahl International Day er tredelt: Å hedre Thor Heyerdahls virke og minne, å videreføre Thor Heyerdahls verdier ved å sette globale utfordringer på dagsorden og å synliggjøre instituttets formål, forteller Beate Bjørge som er direktør ved Heyerdahl-Instituttet.

Instituttet ble i 100 års jubileet for Thor Heyerdahl, i 2014, tildelt regjeringens gave fra tre departement og gitt i form av tre søkbare stipend på 50.000 kroner hver. Det har vært lyst ut en konkurranse for videregående skoler i Norge i 2017 med temaet identitet og kulturarv. Utlysningsperioden har vært fra januar til mars og oppslutningen har vært god, med 50 bidrag og Nordland, Hedmark, Østfold, Telemark og Vestfold representert.

- Stipendet har hatt som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom valgfritt gruppe- eller individuelt arbeid. Fagjuryen i 2017 har bestått av Georg Fredrik Rieber Mohn, tidligere høyesterettsadvokat, Herdis Helland Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), styremedlem Dag Hareide og Bettina Heyerdahl. De vurdert alle bidragene og utpekt vinnere. Bidragene i år kom fra Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Nordland, Telemark, Finnmark og Aust-Agder. De viste stor bredde. Bidragene som kom inn var en mengde illustrasjoner, maleri, dans, film, foto, tekst og spilldesign. Antallet og at det var flere meget gode bidrag gjorde at juryen ble satt på prøve. Resultat ble at Thor Heyerdahl-stipendet på 50.000 kroner i år ble delt opp i to førsteplasser og tre andreplasser, sier Bjørge

Oppfølging

Alle vinnerne har blitt fulgt opp av instituttets administrasjon med juryens vurdering og forslag til videre arbeid. Vinnerne vil, som i fjor, bli kontaktet av instituttet for ytterligere medvirkning på konferansen i oktober.  Alle deltakerne i konkurransen har fått respons på sine bidrag og flere av dem, som ikke er vinnere, vil bli benyttet til kulturinnslag på The Thor Heyerdahl International Day (film, dikt, bilde og sang), altså det samme opplegget som i fjor.

Kulturarv og identitet

Årets arrangement har altså identitet og kulturarv som tema og det gjenspeiler seg naturlig nok i foredragene i Bølgen mandag.

Først ute er Herdis Helland fra Norsk institutt for kulturminneforskning og hun etterfølges av Anders Sundnes Løvlie fra  It-Universitet i København og hans "Identitet, kulturarv og teknologi - en presentasjon av et forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle retningslinjer for utvikling av opplevelsesdesign for museer.

Konferansier for Heyerdahl-dagen Kristin Saga, Regiondirektør for NHO, Vestfold.

Det hele avsluttes med film- og kulturinnslag fra konkurransen om identitet og kulturarv og selve utdelingen av Thor Heyerdahl-stipendene.