Gå til sidens hovedinnhold

Hold skolene stengt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle lærerne ønsker seg tilbake til åpne skoler og barnehager, men ikke før det er trygt. En bortimot unison lærerstand advarer mot å åpne skolene etter påske, men tilsynelatende uten så langt å bli hørt av ekspertutvalget som vurderer dette.

Lærerne jobber fletta av seg i Koronasituasjonen. Vi driver hjemmeundervisning for store og små klasser og grupper, er i kontakt med elevene til nær sagt alle døgnets tider; på nett, chat, Messenger, SMS og telefon, lærer ny teknologi og endrer undervisningen i ekspressfart, underviser og foreleser i Teams, Its Learning og andre læringsplattformer og systemer, bruker mye ekstratid kvelder og helger på å lage undervisningsopplegg tilpasset elevene i denne situasjonen, følger opp enkeltelever, gir tilbakemeldinger, vurderer og retter oppgaver og elevarbeid, vi chatter, besvarer og sender meldinger, har videomøter i fleng, samarbeider mer enn normalt og kommuniserer med foresatte, kolleger og ledere. Elever som sliter får spesielt mye oppfølging og oppmerksomhet, både av lærere, rådgivere og sosiallærere. Mange er slitne, men holder koken. Dermed er en prematur åpning av skoler og barnehager det siste vi trenger!

Verken skolene eller barnehagene er «pandemitilpasset». I spesielt de moderne skolebyggene er det trangt. Klasserommene er relativt små, men kanskje ikke den aller største utfordringen, for selv om det er mulig med redusert antall elever i hvert klasserom, skal alle gjennom de samme korridorene og gå de samme trappene der mange tar på de samme rekkverkene og bruker de samme toalettene, spiser mat på de samme stolene og bordene i de samme kantinene. Renholdet er ikke dimensjonert og tilpasset situasjonen. Verken elevene eller lærerne er opplært i nødvendig smittevern, og skolene og barnehagene har ikke nødvendig smittevernutstyr og kunnskap om bruken av slikt utstyr, som på sykehusene.

Koronaviruset smitter voldsomt. En smittet kan smitte tusen andre, uten å vite det. Derfor har myndighetene valgt å innføre inngripende tiltak. Det manes til felles dugnad. Et stort flertall av både folk og organisasjoner slutter opp. Dette er en solidaritetshandling overfor dem som er i risikogrupper og risikerer å bli alvorlig syke og dø. Tiden er ikke inne for å eksperimentere med elevene, lærerne, foreldrene og de utsatte gruppenes liv og helse.

Vi vet for lite om dette viruset til å lette tiltakene før det er trygt. Sterke krefter innen politikk, industri og næringsliv ønsker imidlertid å åpne skolene og barnehagene rett etter påske, «om det er trygt», som Norsk industris leder Stein Lier Hansen uttaler. Dette viser et misforstått syn: Skolene og barnehagene er primært for barna og de unge, ikke et sted folk plasserer ungene sine for å kunne jobbe. Vi er ikke noe servicetilbud for NHO-bedriftene og arbeidstakerne deres. Skolene og barnehagene er til for elevene, samfunnet og landet. Barna og ungdommene er foreldrenes ansvar, ikke skolene og barnehagenes. Vi har ansvaret for de unges opplæring.

Myndighetenes uttalte strategi har gått fra å dempe til å bekjempe Koronaviruset. Dermed vil tidlig åpning av skoler og barnehager være i strid med dette. Så får vi se om ekspertutvalget samt Erna & co. lytter til fornuften og lærerne, framfor de rike onklene sine og næringsinteressene i NHO. Dersom det er de sistnevnte som vinner fram, frykter jeg tilliten til myndighetene vil få en alvorlig knekk. Det er også reell fare for en massiv økning i syke og utslitte lærere, mange sykemeldinger samt at motivasjonen blant lærerne faller. Til syvende og sist må smittevernfaglige hensyn legges til grunn og sikkerheten til elever, ansatte og foreldre ivaretas. Nå er solidaritet og samhold mellom alle parter viktigere enn på veldig lenge.

Kommentarer til denne saken