Gå til sidens hovedinnhold

Holdeplassen er klar – får vi være med bussen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med fremføring av ny E18 har det blitt etablert en topp moderne og fremtidsrettet pendlerparkering på Farriseidet. Samme type anlegg er bygget flere steder langs motorveiene på Østlandet, og er svært populære. Det er derfor svært skuffende – og overraskende – når vi i ØP kan lese at ingen av de kommersielle aktørene innen ekspressbussbefordring synes å finne det bryet verd å stoppe i Larvik.

Daglig leder i Konkurrenten.no, Sigurd Åge Engamo uttaler sågar «Vi har nå vært på befaring, og har målt hvor lang tid det går ekstra å bruke avkjøringen ved Sky for å komme til Farriseidet. Resultatet viser at en stans ved Farriseidet vil ta fem minutter lenger enn å stanse på Ringdalsskogen, og for oss er det mye». Vy har kommet til samme konklusjon. Larviksfolk vil de ikke ha med på bussen – i hvert fall ikke fra en trafikksikker holdeplass.

Vi har sett litt på påstandene om tidsbruk – og om det er så ille som busselskapene fremstiller det. Det tar ca. 3,5 minutt fra avkjøringen på Sky til Farriseidet om man kommer sørfra, og ca. 1,5 minutt å komme ut på E18 igjen. Altså fem minutter ekstra, som busselskapene selv sier. Men: Trekker man fra at det går 1, 5 minutt å kjøre E18 fra Sky til man er midt på Farrisbrua er netto tid ekstra 3,5 minutter. Så tar det ytterligere minst et halvt å kjøre opp til rundkjøringen på Ringdalsskogen og ut på veien igjen, så kanskje er da netto ekstra tid 3 minutter alt i alt. Dette påstås å gjøre det umulig å stanse i Larvik, til tross for at besparelsen ved det øvrige anlegget busselskapene kjører på gjennom kommunen – den nye E18 – er langt mer enn 3 minutter.

Vi ser at ekstra tid selvsagt er et moment for selskapene, men man skulle tro at de også ønsket flere passasjerer. Da er det underlig at man insisterer på å fortsatt benytte en midlertidig løsning på Ringdalsskogen, der det verken er parkering eller annen tilrettelegging for at folk skal komme seg til og fra bussen. Det kjøres og parkeres i veikanter og på gangveier – folk trekker kofferter og annen bagasje over snøfonner og grøfter for å komme seg til og fra bussen. Slik den fremstår i dag er løsningen på Ringdalsskogen mildt sagt trafikkfarlig, all den tid av- og påstigning skjer nærmest midt i en rundkjøring i både nord- og sørgående retning. Statens vegvesen bør snarest avvikle denne ut fra trafikksikkerhet. Ved å avvikle holdeplassen på Ringdalskogen har man i alle fall tatt bort et element som ødelegger for å ta i bruk Farriseidet. En besparelse på 3 minutter er intet godt argument for å la en trafikkfarlig midlertidighet leve videre.

14. mars 2018 skrev ØP en artikkel der den trafikkfarlige holdeplassen på Ringdalsskogen ble omtalt. Der bekreftet Statens vegvesen at den var en midlertidig løsning, i påvente av anlegget på Farriseidet. Den gangen virket de kommersielle busselskapene positive til den nye løsningen; avdelingsleder Per Madsen i Nettbuss (Nå Vy express) uttalte «Det åpnes en ny bussholdeplass nede ved brua på Farriseidet som vi regner å bruke når alt blir klart. Fram til det må vi bruke denne midlertidige løsningen (på Ringdal, red.anm.)».

Når den nye holdeplassen nå er klar er det oss en gåte at ikke Statens vegvesen tar en mer aktiv rolle, skjærer gjennom og fjerner den midlertidige holdeplassen på Ringdal. Det offentlige har bygget et flott anlegg som de kommersielle busselskapene for to og et halvt år siden så fram til å ta i bruk, slik det gjøres på Sem, Kopstad og en rekke andre steder. Vi tror faktisk tilbudet blir bedre for dem som reiser fra Larvik, all den tid man ikke nødvendigvis er avhengig av bil for å komme til bussen. Den nye holdeplassen er også et langt bedre utgangspunkt for besøkende til Larvik.

Vi er rimelig sikre på at de tre-fire minuttene som man vinner i den ene enden gir tapt inntekt i form av færre reisende i andre enden. Det er underlig at ikke busselskapene ser potensialet i å stoppe i den byen som ligger tettest på E18 av alle byene i Vestfold. Vi utfordrer Konkurrenten, Vy, Lavprisekspressen og Statens vegvesen til å tenke nytt – vei de 3 minuttene mot passasjerer, trafikksikkerhet og kundetilfredshet. Konklusjonen bør gi seg selv.

Kommentarer til denne saken