De fleste unge mennesker får nå mulighet til å lære å svømme. Noen av oss eldre hadde gleden av å lære å svømme av Jan Høeg, og noen har endog berget livet på grunn av hans oppmerksomhet og rådsnarhet. Den klassiske Holger Nielsens metode er avløst av bedre metoder ved ulykker. I dag gir moderne vester økt trygghet til både unge og gamle. Allikevel drukner hvert år mange i Norge.

Corona har vist hvor sårbart vårt samfunn er, og hundretusener er blitt sagt opp eller permittert. Slikt skaper usikkerhet og bekymring. Derfor bevilget Stortinget enorme beløp til redningsvester for både næringsliv og ansatte. Men burde ikke næringslivet vært utstyrt med redningsvest før stormen braket løs?

Stortinget har fastsatt laveste aksjekapital til kr. 30.000, -. Beløpet dekker neppe stiftelseskostnader og 14 dagers lønn for daglig leder. Det er etablert en mengde aksjeselskap med slik begrenset kapital, og noen av disse kan ha en betydelig aktivitet og mange ansatte. Mange slike selskap burde ikke blitt etablert, det er for lett å bli et «uansvarlig» selskap. Entreprenørvirksomheter har ofte liten aksjekapital. Med lang kreditt-tid fra vareleverandører og forskudds- eller kontantbetaling fra kunder skapes en likviditet som gjør at alt fungerer noenlunde greit, - i gode tider.

Men plutselig stanser kontantstrømmen fra kunder og kreditt-tiden for varer og tjenester utløper. Da blir situasjonen dramatisk, og styrets ansvar for å påse at selskapet har tilstrekkelig egenkapital kan bli en alvorlig realitet. Mange selskap kom i plutselig i likviditetsproblemer med Corona, gjerne de nystartede og de underkapitaliserte. En del av dette skyldes Stortingets snillhet, ment for gode tider og suksess fra første dag. Mens Danmark krever kr. 500.000, - i aksjekapital, krever Norge kun kr. 30.000, -. Det gjør det lett å starte ny virksomhet her, men også lett å stupe. Stortingets etterfylling med oljepenger for å dekke over dumsnille beslutninger gir ikke et robust næringsliv.

Stortinget bør revurdere behovet for aksjekapital.