(Sandefjords Blad)

– Saken er snudd fullstendig på hodet, sier Stein Matre, styreleder i Holms Restaurant, Motell & Konferansesenter AS på Danebo.

– Dommen er så tendensiøs at det er skummelt. Den fortegner på en grov måte de faktiske forhold. Den er full av feil. Begge meddommerne tilhører fagorganisasjoner, og det er åpenbart at de hadde bestemt seg på forhånd. Det verste er at retten ikke kommenterer våre vitner, som slår ihjel opplysningene fra motpartens vitner, sier Matre.

Fører saken selv

Han er sin egen advokat og har for lengst bestemt seg for å anke dommen innen fristen 15. september. I disse dager skriver han brev til retten.

– Det er verdt å merke seg at 48 prosent av sakene i landets tingretter får et annet utfall i lagmannsretten, sier Matre.

 

Anne Grete Ytredal, sandefjordingens advokat, sier hennes klient er fornøyd med avgjørelsen.

– Arbeidsmiljøloven har i denne saken fungert slik den skal. Det er viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere merker seg avgjørelsen. Den illustrerer arbeidstakernes rettigheter og de alvorlige konsekvensene det kan få for arbeidsgiver å bryte disse, sier hun, og fortsetter:

– Saken har imidlertid vært en stor belastning for vår klient og hans familie, da de uten å ha gjort noe som helst galt ble stående helt uten inntekt. Som det fremgår av dommen forklarte arbeidsgiver selv under rettssaken at vår klient var flink og engasjert i jobben sin, god med kunder og jobbet mye mer enn det som var forventet av han.

Som hund og katt på jobben

42-åringen begynte som restaurantsjef i september i fjor. Tidligere hadde han jobbet for Matre andre steder. Også kona fikk jobb på stedet. Oppdraget var å gjøre om matkonseptet, for å øke lønnsomheten. I lengre tid før han begynte i jobben hadde det gått dårlig med serveringen til overnattingsgjester og besøkende. Mattilsynet hadde kommet med advarsler mot driften av kjøkkenet, og Larvik kommune var misfornøyd etter en personallistekontroll.

Samarbeidet med den daglige lederen fungerte ikke; de var som hund og katt.

I retten hevdet Matre at saksøker ved flere anledninger har truet daglig leder med at han skal drepe ham.

14. desember 2015 var oppdraget ifølge sandefjordingen, som nå bor i Tønsberg, over.

Uenige om det var et møte

Han gikk til sak mot Holms. Og i den enstemmige dommen blir han trodd på at daglig leder denne dagen ba ham og kona forlate arbeidsplassen, og aldri komme tilbake.

Siden har han gått arbeidsledig. Kona har inngått rettsforlik med sin tidligere arbeidsgiver. Og familien har fått sosialhjelp.

Ifølge styreleder Matre har det angivelige møtet 14. desember aldri funnet sted. Han viser til at daglig leder i denne perioden drev et fjordhotell for ham i Tvedestrand.

– Holms følger loven

– Restaurantsjefen og den daglige lederen tålte ikke synet av hverandre. Saksøker bare forsvant fra arbeidsplassen og har ikke noen rettigheter, sier Matre, som viser til at han selv har ledet en bedrift med 1.000 ansatte, og kjenner arbeidsmiljøloven ut og inn.

Det verste er at retten ikke kommenterer våre vitner, som slår i hjel motpartens.

Stein Matre, styreleder i Holms Restaurant, Motell & Konferansesenter AS

 

– På Holms har vi hatt to oppsigelser tidligere. De foregikk etter boka. Heller ikke i denne saken har vi brutt arbeidsmiljøloven. Dersom det hadde vært en vanlig oppsigelse, ville de to vært innkalt til møte og mottatt oppsigelsesbrev, sier han.

Retten har imidlertid ikke festet lit til Matres virkelighetsbeskrivelse.

E-post avgjørende for retten

I en e-post to dager etter den angivelige avskjden skriver Matre til saksøkers kone at de er gått tom for penger, har tapt anslagsvis 500.000 kroner på kort tid og at de er nødt til å kutte bemanningen.

Retten oppfatter e-posten som en bekreftelse på at de to ikke lenger er ansatt, og viser til at det ikke på noe tidspunkt var kommet klager på jobben saksøker har gjort. Dommerne mener avskjeden er klart urettmessig.

«Saksøkte har opptrådt lite profesjonelt, og lite skånsomt overfor sine ansatte", heter det i dommen.

Den tidligere restaurantsjefen har ikke ønsket jobben tilbake, men krevd erstatning for tort og svie. Det fikk han fullt gjennomslag for i retten: 175.000 kroner for lidt inntektstap, nærmere 3.000 i erstatning for obligatorisk tjenestepensjon, 75.000 i erstatning for ikke-økonomisk skade og 47.000 i saksomkostninger - til sammen 300.000 kroner.