Horten innfører hjemmeundervisning i barneskolen

VIKTIG: Administrasjonssjef i Horten kommune, Ragnar Sundklakk, mener satsingen er med på å gjøre Horten til et senter for beredskap. foto: eirik aspaas

VIKTIG: Administrasjonssjef i Horten kommune, Ragnar Sundklakk, mener satsingen er med på å gjøre Horten til et senter for beredskap. foto: eirik aspaas

I et krisemøte natt til torsdag besluttet kommunedirektøren i Horten at alle elever fra 5. til 10. klasse går over til hjemmeundervisning. I Larvik holder skolene foreløpig åpent.

DEL

(Gjengangeren/Tønsbergs Blad) Kommunedirektør Ragnar Sundklakk innkalte sin ledergruppe til krisemøte onsdag kveld klokka 23. Til stede var blant annet kommunalsjefene, kommuneoverlegen og Hortens ordfører Are Karlsen.

– Vi hadde en grundig gjennomgang og jeg har besluttet at alle elever fra og med 5. klasse og oppover i barneskolen skal ha hjemmeundervisning fra og med mandag.

Sundklakks begrunnelse er behovet for å begrense smittespredning i en uoversiktlig situasjon.

– Vi må gjøre det vi kan for å sikre trygghet for innbyggerne og innfører derfor smittereduserende tiltak som i første omgang skal vare en uke.

Kommunedirektøren informerte skolene om tiltakene klokka 10 torsdag formiddag.

– Alle elevene får med seg elev-PC hjem og vil kommunisere med lærerne. Elever med spesielt behov for tilsyn, vil få det.

Tønsberg holder åpent

I Tønsberg og Færder er det foreløpig ikke innført lignende tiltak. Da Tønsbergs Blad snakket med Tønsberg-rådmann Egil Johansen ved 10.00-tiden torsdag, uttalte han følgende:

– Vi sitter nå i et lite møte og diskuterer flere ting. Både skoler og barnehager, arrangementer og befolkningen generelt i kommunen. Vi kommer til å gå ut med utfyllende informasjon senere i dag. Inntil videre følger vi rådene fra FHI, og per klokken 10.00 torsdag holder vi fortsatt skoler og barnehager åpne, sier Johansen.

– Men dette kan endre seg raskt fra time til time, så vi følger situasjonen tett, legger han til.

Også i Larvik er skolene foreløpig i full drift. Verken kommuneledelsen eller ordfører Erik Bringedal har vært tilgjengelige for kommentar torsdag formiddag.

Smidig overgang

I Horten håper de tiltaket med hjemmeundervisning vil bidra til redusert smittespredning.

– Begrensning av korona-smitte krever en stor nasjonal dugnad. Vi er nå i en uavklart situasjon og det er usikkerhet rundt hva som er riktige tiltak. Vårt hovedfokus er å trygge innbyggerne og begrense smittespredning, og vi ønsker å gjøre det vi kan på et tidlig tidspunkt, sier Sundklakk

– Hvorfor venter dere til mandag med å sende hjem elevene?

– Vi må klare å håndtere situasjonen og vi må gjøre overgangen mest mulig smidig slik at organisasjonen får omstilt seg. I øyeblikket er det ingen kjent smitte i Horten.

– Hva med de minste skolebarna som fortsatt skal være på skolen?

– Det vil bli lagt opp til undervisning i mindre grupper for elevene fra 1. til 4. klasse. I tillegg vil de bli spredd på et større areal og det skal praktiseres gode rutiner rundt hygiene og annet.

– Hvorfor innfører du ikke hjemmeundervisning også for denne aldersgruppen?

– Hvis vi tar ut disse av skolen må de passes på av foreldre og det vil gi et stort bortfall av arbeidskraft. Også på andre områder skjerpes tiltakene:

  • Retningslinjene for besøk til sykehjemmene strammes inn fra og med torsdag morgen, og vil fortløpende bli vurdert.
  • Andre tiltak, blant annet i barnehagene, kulturhus, med mer, blir fortløpende vurdert.

– Beslutningene er fattet ut fra føre-var-prinsippet, og gjelder i første omgang ut neste uke. Vi vil følge utviklingen tett og blant annet lytte til faglige råd fra sentrale myndigheter, opplyser Ragnar Sundklakk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken