Vi som bor i dette kalde landet, samt vår industri kan ikke leve med kraftpriser satt i et tysk og dansk kraftmarked. Jeg fikk i dag melding fra min strømleverandør som skriver at det blir høye strømpriser i første del av desember og at hovedgrunnen til dette er at det blir kaldere i Norden, det er lite vind, og et av de største atomkraftverkene i Sverige er nede for vedlikehold.

I Norge er jo vannmagasinene ganske fulle, men vi importerer fremdeles strømpriser fra utlandet. Regjeringspartiene Ap og SP er fremdeles der at norsk kraft skal være del av et EU- marked, selv om EU sin egen energipolitikk har feilet med nedbygging av atomkraft og for stor tro på Russland som hovedleverandør av energi. Uansett er det min mening at det ikke kan være et mål for Norge å utjevne kraftprisene i alle EU-/EØS-land. Resultatet av dette ville jo være en nedlegging av kraftkrevende industri i landet vårt.

Fossekraften bør fortsette å være et konkurransefortrinn for Norge. I dag er det i skrivende stund i overkant av 4 kroner kilowatten for strøm som er produsert for 12-13 øre.

Må kraft nasjonen Norge drive handel med norsk kraft på en måte som knytter det norske prisnivået for strøm til det aller dyreste tilbudet av gasskraft fra Danmark og sydover?

Energiloven ble til for å utnytte de kraftressursene vi hadde tilgjengelig, samt sørge for at det ikke ble investert mer enn nødvendig i utbygging av kraftproduksjon for å dekke behovet. Har ikke utviklingen med nasjonale vedtak om nedbygging i Europa egentlig vist at denne loven nå er moden for en revisjon, spesielt med tanke på pris-smitte gjennom utenlandskablene til ?

Det blir ikke særlig lavere strømpris i Tyskland og resten av EUs energiunion av at norske husholdninger og norsk næringsliv går konkurs, eller får dårlig råd. Til det er den samlede eksport kapasiteten for liten. Vestfold og Telemark FrP spør seg om når vil egentlig regjeringen slutte å "følge situasjonen nøye", utrede ditt og datt å begynne å handle?

For oss er ikke «handling» å legge til rette for havvind i sørlige Nordsjøen 2030 til om lag 110 øre pr. kwt. Vestfold og Telemark FrP er svært bekymret for næringslivet, som ikke har noen særlig beskyttelse eller strøm støtte fra regjeringen og Stortinget. Vestfold og Telemark FrP har i budsjettforslaget til fylkeskommunen foreslått 100 millioner til strøm støtte til små og mellomstore bedrifter i fylket. Det er ikke mye, men kanskje litt hjelp på veien.

Det vi nå ser er for bedriftene en giftig cocktail av strømpriser, høye renter, og forbrukere som kniper igjen lommeboka.

Vi er redd for at dette betyr mange konkurser i månedene som kommer.