Det har vært en stor økning i antall trafikkdrepte hittil i år. Så langt har 46 personer mistet livet, mot 24 på samme tid i fjor.

– Det er bekymringsfullt og en stor nedtur at så mange har mistet livet i trafikken hittil i år, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

Antall drepte har i mange år gått ned. I fjor omkom 80 personer i trafikken, dette var lavest antall omkomne på flere tiår.

– Vi må helt tilbake til 2008 for å finne en maimåned med flere omkomne. Da mistet 28 personer livet i trafikken, mot 21 omkomne den siste måneden, sier Bryner.

Årsaken er for tidlig å si noe sikkert om.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva denne nedslående økningen skyldes, sier Bryner.

Høy andel singel- og møteulykker

Det var mange singelulykker i mai, det vil si ulykker der kun ett kjøretøy er involvert.

– Ofte skyldes det uoppmerksomhet eller for høy fart, eller en kombinasjon av dette, forklarer Bryner.

Det har også vært mange møteulykker. Over 70 prosent av dødsulykkene er singel- eller møteulykker.

– Moderne berøringsskjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon er faktorer som kan skape livsfarlige situasjoner. Det er ikke mange sekunders uoppmerksomhet som skal til før ulykken er et faktum. Vender du blikket bort i bare to sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning «i blinde», sier Bryner.

Hun har en klar oppfordring til alle som skal ut på veiene i sommer:

– Vi har alle et ansvar for å ta hensyn, være oppmerksom og opptre forsvarlig. Nå må vi skjerpe sansene og være mer årvåkne når vi ferdes i trafikken. Det er det eneste strakstiltaket vi alle kan gjøre noe med for å unngå nye dødsulykker.

Vestfold skiller seg ut

– Det er en forferdelig utvikling vi ser nå i mai. Før det var også april en måned med mange alvorlige ulykker og 13 omkomne. Det er urovekkende tall, og det gjør at vi er nødt til å diskutere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt for å hindre en videre negativ utvikling, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Det er særlig Nordland, Rogaland, Viken samt Vestfold og Telemark som skiller seg ut i negativ retning i ulykkesstatistikken hittil i år. I Møre og Romsdal er det så langt i år ikke registrert dødsulykker.

18 av de 21 omkomne i mai var menn og 13 av disse igjen var 55 år eller eldre.

– Dette er en trafikantgruppe som generelt har mye kjøreerfaring. Det bekymrer oss derfor at så mange i denne gruppen omkommer i trafikken, sier Guro Ranes.

LES OGSÅ: Bil kjørte av veien – fører til legevakt

Urovekkende

Den trafikantgruppen som skiller seg særlig negativt ut er motorsyklistene. Fem av de 21 omkomne i mai var MC-førere, og alle var godt voksne menn.

– Det er urovekkende at vi nå går nå inn i sommersesongen og forventer at enda flere legger ut på kortere eller lengre turer på MC. Motorsyklistene må ta inn over seg hvor sårbare de er i trafikken, og ta ansvar for sin egen sikkerhet, sier hun.

Ranes understreker det personlige ansvar den enkelte trafikant har:

– Vi må huske å bruke bilbeltet, vi må holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og sørge for å ha oppmerksomheten vår på veien. Vi kjenner ikke detaljene om hva som ligger bak de enkelte dødsulykkene den siste tida, men dette er faktorer som vi vet bidrar til at ulykker skjer, eller til at skadeomfanget øker. Nå står pinsen for døra, og vi regner med at mange skal ut på veiene, enten det er på to eller fire hjul. Kjør forsiktig, vi vil at alle skal komme trygt fram, sier Guro Ranes.

LES OGSÅ: Frykter at Sandefjord kan bli utkonkurrert av Larvik

Bulking

Statistikk fra Larvik de siste fem årene gir et godt innblikk i hvor mye det bulkes.

Gjensidige har gjort en større kartlegging av skadesituasjonen i Larvik de siste fem årene. Basert på markedsandel har vi kommet fram til et estimat som gjelder alle forsikringsselskaper samlet.

Bare i Larvik betalte forsikringsbransjen ut nærmere 65 millioner i året. Det vil si 180.000 kroner hver eneste dag.

Rushtrafikk, kamp om parkeringsplasser og mange biler på veiene bidrar til flere tusen bulkeskader. Derfor må flere uheldige bileiere i Larvik daglig åpne hanskerommet for å finne fram skademeldingen.

Totalt har forsikringsbransjen i Larvik i gjennomsnitt registrert 2.100 skader årlig.

Normalt er det flest parkeringsskader og mindre bulkeskader. Snitterstatningen på alle typer skader ligger på rundt 30.000 kroner.

– Selv om bilene blir stadig sikrere, er det minst like mange uhell som før, men heldigvis går det ofte bedre når ulykken først skjer, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

– Men det er dessverre fortsatt altfor mange ulykker med hardt skadde og drepte, legger han til.


Surfer på nett

Mange av skadene skjer til og fra jobb i rushtrafikken. Folk prater i mobilen, sender meldinger, fikler med radio og info skjermer, sminker seg og spiser matpakken. I tillegg faller noen for fristelsen å sjekke nettavisen for å se hvorfor det er mye kø, for så å kjøre inn i bilen foran seg og lage enda mer kø.

– De forbedrede sikkerhetsmekanismene i nyere biler kan nok i mange tilfeller bli en falsk trygghet som påvirker kjøreatferden, sier Voll.

Det kan være noe av forklaringen på at antall skader i trafikken generelt ikke går ned.

– Når det gjelder kostnader blir det stadig dyrere å reparere. Det skyldes flere faktorer, blant annet har de fleste nyere biler avansert elektronikk og dyre enkeltdeler. I tillegg blir også selve arbeidet priset høyere, sier Voll.

– Hold avstand, husk bilbelte, hold fokus på veien, pust med magen og ikke minst, ta hensyn til mye trafikanter, avslutter Voll.

8 tips for en ulykkesfri sommer

1) Hold farta

For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farten etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien.

2) Hold avstand

Husk telleregelen: 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett bilen foran.

3) Ta beltesjekken

Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakovervendt bilstol og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikret på lengre turer.

4) Husk å hvile

Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturer bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time – aller helst oftere.

5) Spis og drikk

Drikk vann og spis sunt – og husk at sukker gjør deg sløv.

6) Hold fokus – dropp mobilen

Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øynene. Kikker du på mobilen i fire sekunder har du i 90km/t kjørt like langt som hel fotballbane uten å se på veien.

7) Følg køen, dropp unødvendige forbikjøringer

Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner.

8) Husk at det er ferie!

Om du kommer frem noen minutter senere enn planlagt er det ingen krise! Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensen, takle forsinkelser og legge inn pauser.