Gå til sidens hovedinnhold

Høyre har gjort livet vanskeligere for mange mennesker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mitt innlegg («Lei av høyrepolitikk – stem SV») har fått tilsvar. Fra Høyres stortingskandidat Tove Øygarden. Høyrekandidaten mener at Høyre har gjort et framifrå arbeid med å utvikle velferdstilbudet her i landet. Hun skryter dessuten av at Høyre har kuttet i skattene med 34 milliarder kroner.

Øygarden etterlyser eksempler på mine påstander om regjeringas kutt i velferden. Det er ikke vanskelig å oppfylle ønsket.

Vi lever nok i noe ulike virkeligheter, SV og Høyre. I min virkelighet oppfatter jeg en sterk kritikk av NAV-systemet. Jeg oppfatter fortvilelse blant dem som er avhengige av AAP (Arbeidsavklaringspenger). Vi har hørt om regjeringas kutt i brillestøtte til barn. Arbeidsledige har mista retten til feriepenger, og karantenetida er økt fra åtte til tolv uker. Regjeringa har på smålig vis redusert barnetillegget for uføre.

Det er gjennomført kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke. For eksempel rammer kutt i gratis fysioterapi de som gjennom sitt arbeid skader seg eller utvikler kroniske helseproblemer. Dette rammer for eksempel brann- og redningspersonell som har fått skader i ekstreme risikosituasjoner, og som vi vet er særlig utsatt for en del typer kreft. Eller fra kvinner og menn som over år må ta mange tunge løft i renhold og i helse- og omsorg.

Regjeringa har også fått vedtatt gjentatte realkutt i folketrygden som særlig rammer utsatte grupper. Blant ordningene de har kuttet til er grunn- og hjelpestønad, diverse hjelpemidler, tilretteleggingstilskudd, støtte til barnetilsyn og gravferdsstøtte.

Færre unge får hjelp til å komme inn på boligmarkedet etter at retten til startlån er strammet inn, og flere uføre har blitt fratatt bostøtte.

Det er kuttet i bilstøtten til funksjonshemma, i tilskudd til skolefrukt.

Jeg kunne nevnt en rekke eksempler til på kutt som rammer sosialt skjeivt. Det er dessverre nok å ta av. Alt for at Høyre skal kunne finansiere sin viktigste sak; Skattelette. Dette er Høyres kongstanke – at skattelette til de rikeste og til næringsdrivende skal skape mange arbeidsplasser. Dette er den s.k. «dynamiske skattepolitikken», hentet fra Ronald Reagan og hans «triple down economics». En teori som går ut på at skattelette til bedriftseierne skaper arbeidsplasser som igjen skaper skatteinntekter som igjen skaper velferd. Problemet er at teorien aldri er blitt bevist i virkelighetens verden. Det er gjort mange forsøk, men alle ender opp med dette: Det er en påstand, som mangler vitenskapelig dokumentasjon. Jeg vil gå lenger, og si at det langt på vei er en bløff. Skattelette til de rikeste gjør at de blir enda rikere, og kan overføre enda flere penger til skatteparadiser eller til sine arvinger.

Uheldigvis for Øygarden har en av Høyres hovedsponsorer ved dette valget – Stein Erik Hagen – latt seg intervjue. Om ting han ikke har så stor greie på. Hagen har som kjent flytta formuen sin ut av landet, av redsel for å måtte bidra til å velferd og sterkere kommuneøkonomi. Han uttaler seg sterkt nedsettende om vanlige folk (som han har minimal kunnskap om) og påstår at det er et mål for mange å «bli NAVere». De som har måttet ha kontakt med NAV-systemet kan enten le eller gråte.

Det er nok ikke mange som ønsker seg en framtid som NAV-klient. Men Høyre syr puter under armene på sånne folk som Hagen, som omtaler sin 10-millioners leilighet i Oslo som «hytten», og som får butleren sin til å skjenke kaffe på senga før han står opp. Litt fjernt fra en gjennomsnittlig «NAVer». Hagens livsfjerne synspunkter er han egne. Men det er Norge som har gitt ham muligheter til å bli milliardær. Takken var å bli skatteflyktning. Nå iler rikingene til advokatkontorer for å sikre at ikke millionene og milliardene deres skal bli beskattet om SV kommer i regjering. Det er rein egoisme. Men litt betaler de jo. Til Høyres valgkampfond. Og får tilbake med renter.

Kommentarer til denne saken