Høyre har sluttet å snakke om nærpoliti

Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Regjeringen har sentralisert politiet gjennom nærpolitireformen. Nå vil de løpe fra ansvaret, og skjønnmale reformen.

I leserbrev i Østlands-Posten skryter stortingsrepresentant LeneWestgaard-Halle fra Høyre av hva nærpolitireformen har tilført Vestfold. Hun nevner ikke nærpoliti med et ord, kanskje fordi reformen har sviktet totalt på målet om et mer tilstedeværende og tilgjengelig politi.

Senterpartiet mener nærpolitireformen har ført til sentralisering av politifolk og mindre forebyggende arbeid lokalt. Det tar lengre tid før politiet kommer, og tilliten til politiet går ned i de fleste politidistrikt.

Et av målene med nærpolitireformen var vesentlig forbedring av responstiden. I Sør-Øst politidistrikt har responstiden i stedet gått opp både i byer over 20.000 innbyggere, mellomstore og mindre tettsteder.

Den nasjonale trenden er at hovedsetet i de nye politidistriktene har vokst kraftig på bekostning av mindre byer og bygder. I Vestfold er Tønsberg den store vinneren i reformen. Der har antall ansatte mer enn doblet fra 200 til 416 i løpet av nærpolitireformen. I Larvik har veksten stått stille, og det har i stedet vært en nedgang på to årsverk fra 2016 til 2019.

Westgaard Halle skriver at politiet har fått «nye biler som skal fungere som rullende lensmannskontor». Jeg lurer på hvilke biler Høyre sikter til her. Sør-Øst er nemlig politidistriktet med en av landets eldste bilparker. Patruljebilene i distriktet er i snitt over 6,5 år gamle. Dårlig økonomi i politidistriktene har gitt nærmest full stopp i bestilling av nye biler i 2020.

Sør-Øst politidistrikt har bare fått 37,4 flere politiårsverk fra 2013 til 2020. Politidistriktet er nå det tynnest bemannede i landet med 1,5 politiårsverk per 1000 innbygger.

Westgaard-Halle unngår også å nevne at regjeringen åpner for å legge ned Utrykningspolitiet (UP) i den splitter nye politimeldingen. UP har hovedkontor i Stavern og er en svært viktig ressurs for trafikksikkerheten både i Vestfold og landet for øvrig. Senterpartiet er sterkt kritisk til at regjeringen åpner for å legge ned den delen av politiet som faktisk er synlig ute på veiene i dag. Vi frykter at UP kan bli slukt av dårlig økonomi i politidistriktene, og at de ansatte havner på kontor i de store byene som sine kollegaer gjorde da lensmannskontorene ble lagt ned.

Westgaard Halle mener politiet må løse «den kriminaliteten nordmenn faktisk møter». Hun hevder kriminaliteten har flyttet seg «fra gata til data» fordi vinningskriminaliteten har gått ned med 40 %.

Dette er misvisende. Vinningskriminalitet går hovedsakelig ned statistisk sett fordi politiet har endret sin måte å føre statistikk på. Alminnelige bedragerier var tidligere kategorisert som vinningskriminalitet, men er nå flyttet til kategorien økonomisk kriminalitet. Hadde disse fortsatt blitt inkludert i vinningstallene, er reduksjonen bare på 14,5 % fra 2015 til 2019. Denne nedgangen kan like gjerne skyldes at folk unngår å anmelde lovbrudd fordi de tror sakene uansett vil henlegges.

Vinningskriminalitet står fortsatt for 30 % av alle anmeldte lovbrudd i Vestfold, og er den kriminaliteten det skjer mest av. Høyre sier nærmest at det ikke skjer innbrudd eller hverdagskriminalitet lenger, men «tradisjonell» kriminalitet som vinning, trafikk, vold, narkotika, skadeverk og ordensforstyrrelser utgjør fortsatt over 90 prosent av den anmeldte kriminaliteten, også i Sør-Øst politidistrikt.

Høyre skryter av at politiet får mer penger enn før. Problemet er pengene forsvinner i sentralt byråkrati, ikke lokalt politi. Politietaten bruker ca. 55 millioner kroner årlig bare på kommunikasjonsrådgivere. Samtidig gikk det økonomiske handlingsrommet i politidistriktene ned med 5700 kroner per årsverk fra 2018 til 2019, og har aldri vært lavere.

Senterpartiet vil ha en reell styrking av nærpolitiet i hele landet. Vi må bruker mer penger på politiet der folk bor, og mindre på sentralt byråkrati i de største byene. Politiet må være der for folk uansett hva slags lovbrudd det er snakk om, uansett om lovbruddet skjer i hjemmet, på data eller på gata.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags