Gå til sidens hovedinnhold

Høyre - på lag med idretten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Larvik Høyre gikk til valg på å støtte idretten. Idretten er bærebjelken i Larvik kommunes mange nærmiljøer og bidrar til bedret helse, trivsel og et rikere liv for mennesker i alle aldre. Det frivillige arbeidet som hver dag legges ned i kultur og idrett skaper lokalt engasjement og felleskap, og kommer både barn, unge, voksne og eldre til gode gjennom møteplasser og tilhørighet.

Finansiering av idrettsarenaer i Larvik foregår som et tredelt spleiselag mellom det lokale idrettslaget, statlige spillemidler og kommunal medfinansiering. Mens idrettsklubbene har vært særdeles flinke til å levere på sin del, har Larvik kommune ligget etter med å innfri sin del av avtalen. Det har ført til at etterslepet på kommunens andel i 2019 var på hele 17 millioner kroner!

I forbindelse med kommunevalgkampen i 2019 inviterte Larvik idrettsråd alle de politiske partiene til et møte. Her lovet Larvik Høyre å gjøre det vi kunne for å tette det enorme etterslepet i kommunens medfinansiering, og dette lykkes vi med. I fjor bevilget Høyre, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2,8 millioner i budsjettet for 2020 og i kommunestyret 12. mai i år ytterligere 6,5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de millionene som fra før av ligger inne i budsjettet. Vi akter ikke å gi oss før kommunens andel er fullt innfridd.

Til nå har vår prioritering kommet klubber i hele kommunen til gode, som Stag, Hedrum, Tjølling, Halsen, Nanset, Nesjar og Fram. Korona-pandemien har rammet idretten hardt og det er viktigere enn noen gang å sørge for forutsigbare og gode rammebetingelser for klubbene.

Det er viktig å understreke at millionene som er tilleggsbevilget er hva kommunens økonomisjef Paul Hellenes kaller «engangspenger». De er en del av årsoverskuddet og skyldes i all hovedsak avkastning fra primæroppgavefondet. Dette er avkastning som kan variere fra år til år. Slike bevilgninger egner seg derfor til investeringsprosjekter, men ikke til faste driftskostnader, slik som eksempelvis ansettelse av flere sykepleiere og lærere vil innebære.

Under budsjettbehandlingen i fjor sørget Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet også for å reversere det kuttet i driftsstøtten til idretten som Kommunedirektøren foreslo. I tillegg øremerket vi midler til fysisk aktivitet i skolen og til svømmeopplæring. Dette gjør vi i trygg forvissning om at satsing på idrett og bevegelse, særlig på barn og unge vil gi Larvik kommunes innbyggere økt livskvalitet og en bedre helse.

Å investere i idrett og i frivillighet tidlig er å forebygge helsemessige utfordringer senere i livet. Høyre vil derfor fortsette arbeidet for å gi gode rammebetingelser som motiverer til ytterligere frivillig innsats – i hele kommunen vår.

Kommentarer til denne saken