Gå til sidens hovedinnhold

Høyre vil ha gratis halleie

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre fikk i desember flertall for at «gratis leie av kommunale haller og idrettsanlegg for aktiviteter rettet mot barn og unge» skulle utredes. Gratisprinsippet skal også gjelde for natur- og kunstgressbaner og klubber med anlegg der kommunen ikke er eier skal kompenseres tilsvarende. Ordningen har aldri vært ment å skulle innføres på bekostning av dagens driftstilskudd til klubbene, men bl.a som en håndsrekning til idretten som legger ned enormt med arbeid for barn og unge!

Nå ligger utredningen på politikernes bord med en negativ innstilling fra rådmannen. Høyre foreslår likevel at gratis halleie innføres da den er et virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller, bidra til mer fysisk aktive barn og unge og således ha en positiv og forebyggende effekt på den oppvoksende slekts folkehelse.

I nesten hele etterkrigstiden har idretten rekruttert bredt og representert et tverrsnitt av befolkingen, men fra 2000-tallet skjedde det noe og et svært uheldig klasseskille har vokst frem. En nylig gjennomført Ungdataundersøkelse har avdekket store sosiale forskjeller i hvem som deltar.

For Høyre et det av avgjørende betydning at gratis leie direkte materialiserer seg i lavere deltakeravgifter og/eller lavere egenandel på leier/turer – noe erfaring fra andre kommuner viser at det faktisk gjør.

Erfaring fra andre kommuner som har innført gratis halleie er økt deltakelse fra barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier og bedre integrering av flyktninger samt andre svake grupper i samfunnet.

Kultur har i mange år vært et prioritert område og Larvik kommune ligger høyt i bevillingene sammenlignet med andre kommuner. Det har gitt resultater og Larvik kommune ble nylig kåret til kulturkommune nummer en. Det skal vi være stolte over og det gode arbeidet må fortsette, men det er vel ingen grunn til å ikke gi idretten tilsvarende gode rammebetingelser?

Å gi penger til frivilligheten er den beste investering en kommune kan gjøre. Høyre vil derfor gi idretten bedre rammebetingelser, og særlig den som retter seg mot barn og unge, men også for aktiviteter rettet mot voksne med en høy sosial profil. Frivillighet utløser lokalt engasjement og felleskap og fungerer som limet i nærmiljøene rundt om i Larvik kommune.

Høyre håper derfor på støtte til sitt forslag om gratis halleie i kommunestyret 13. mars. Det bør nemlig ikke være størrelsen på lommeboka til foreldrene som skal avgjøre om barn og unge skal kunne delta på idrettsarenaene i kommunen!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.