Gå til sidens hovedinnhold

Høyres løfter til studentene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Høyre har vi alltid vært opptatt av studentene. De er en av grunnsteinene for at vårt samfunn holder sammen og utvikler seg. Studenter med en grad i hånda kommer raskere i jobb, og samfunnet trenger dyktige lærere, økonomer og sykepleiere. Derfor er det bra at pilene peker riktig vei, selv om vi skal gjøre mer fremover.

Det har aldri vært flere studenter ved landets utdanningsinstitusjoner. Bachelorstudentene fullfører raskere enn tidligere og studentene har økt kjøpekraften med over 14 000 kroner siden Høyre kom i regjering. Dette viser at den borgerlige regjeringens politiske prioriteringer de siste årene har fungert. Vi har økt kvaliteten på utdanningene og bedret situasjonen for studentene.

Likevel er det for mange studenter som ikke får den faglige oppfølgingen de burde få og for mange som bruker lenger tid på studiene enn den nominerte tiden. I tillegg til at det er for alt mange studenter som oppgir at de er ensomme eller har psykiske helseplager.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2021 viser at 45 prosent av studentene har et høyt nivå psykiske plager og over halvparten oppgir at de føler seg ensomme. Det er alvorlige tall, og selv om korona har rammet studentene hardt, var den negative utviklingen der også før pandemien.

Høyre vil legge til rette for at studenter får best mulig forutsetninger for å lykkes Derfor laserer Høyre nå fem løfter for studentene.

  1. Flere psykologer og rådgivere så studentene får den hjelpen de trenger og har behov for. Sosiale lavterskeltilbud, et godt faglig og sosialt miljø og samtaler med noen som kan hjelpe er avgjørende for en og studenthverdag og for et godt læringsutbytte på studiet.
  2. Innføre en plikt til faglig oppfølging av studentene så man får en god start på studiet og ikke blir hengende etter
  3. Alle studenter skal få prøve seg i arbeidslivet i løpet av studiene så studiet kan bli mer relevant og arbeidsrettet
  4. Åpne opp for mer sommerstudier og trisemesterordning for å gi mer fleksibilitet i studiet og i studieløpet.
  5. Bruke mulighetene det digitale skiftet gir for å opprette digitale studieplasser og gjøre utdanning mer tilgjengelig for flere, men også gi ny og bedre undervisning.

Disse fem løftene viktige fremover for at alle studentene skal møte en studietid med godt faglig innhold, god oppfølging, et godt sosialt miljø og gode helse. Høyres mål er å øke kvaliteten på undervisningen og gjøre det lettere å studere på fulltid.

Vi har gjennomført et historisk løft for både studiestøtten og studentboligbyggingen, men fremdeles er det mange som opplever en presset studentøkonomi og vanskeligheter med å få seg et rimelig sted å bo. Derfor må vi fortsette å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst og bygge studentboliger i et høyt tempo.

Vi har vist at vi tar studentene på alvor frem til nå, og det skal vi fortsette med fremover.

Kommentarer til denne saken