Da det nye flertallet i Larvik, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet samlet seg for et års tid siden, siterte de den kommende ordføreren: - «Erik Bringedal pleier å si at vi er dømt til å lykkes. Det er vi enige i.»

Kommunedirektørens presentasjon av tilstanden i Larvik preges imidlertid ikke av lykke og velstand – tvert imot.

Høyre gikk til valg på et nei til eiendomsskatt. De gikk til og med så langt at de utropte seg som garantister i valgprogrammet:

«Høyre er garantisten for at eiendomsskatt ikke innføres i Larvik kommune. Eiendomsskatt vil svekke mulighetene for økonomisk vekst og nyetablering. Tilliten til at Larvik ikke innfører eiendomsskatt, er viktig både for å bevare eksisterende virksomheter, og for å trekke til seg nye etableringer

Tilliten som var så viktig i valgprogrammet er tydeligvis ikke fullt så viktig lenger. Er det samarbeidet mellom H, Ap og Sp som endret holdningen?

Nå vil Bringedal vurdere muligheten for eiendomsskatt og sier i første omgang si ja til utredning. En utredning er naturligvis starten på enhver gjennomføring. Om det gjelder innføring av eiendomsskatt eller oljeboring i Barentshavet.

En utredning vil uansett ikke vise mye mer enn det vi vet og som ØP allerede har illustrert for et par dager siden. For MDG sin del så er partiet i tvil, selv om undertegnede er klart imot. Så har vi da heller ikke lovet noe vi ikke kan holde.

Det var nemlig få partier som var like klokkeklare som garantistpartiet Høyre i spørsmålet om eiendomsskatt. Og nå løper ordfører fra valgløftet sitt.

Garantist – jommen sa jeg smør!