Gå til sidens hovedinnhold

Høyres troverdighet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunevalget er over for denne gang. Valgløfter er formidlet ut høyt og tydelig. Nå skal politikk gjennomføres og løftene innfris. Tradisjonelt sett har FrP, H og KrF samarbeidet i Larvik. Selv om enkeltsaker ofte vedtas på tvers av den tradisjonelle aksen sosialistisk – ikke sosialistisk, har det dog vært mest til felles mellom partiene på hver av sidene. Derfor har de også søkt å danne et flertall sammen.

De siste åtte årene har Arbeiderpartiet styrt Larvik kommune med støtte fra flere andre partier. H, FrP og KrF har i åtte år arbeidet for påny å oppnå et flertall i Larvik. Ved siste valg ble det klart at V ønsket å støtte ikke sosialistisk side.

Valgresultatet gav ikke noe klart mandat til noen av sidene. Sonderinger partiene imellom måtte til. Så kjenner vi nå til utfallet av disse sonderingene. AP, H og Sp danner et flertall sammen.

I lys av valgresultatet, var vi alle klar over at det ville bli en utfordring å finne et styringsdyktig flertall og vi var flere som så behovet for å tenke utradisjonelt. Det som overrasker mest, er allikevel Høyres iver etter å søke samarbeid med Ap og Sp og manglede vilje til å finne løsninger sammen med FrP, V og KrF. De partiene statsminister Erna Solberg så hardt har arbeidet for at skal danne felles regjering, er ikke lenger interessante for Larvik Høyre.

Det har blitt avholdt ett møte etter valget der H, Frp, V og KrF var samlet. Høyre tok ikke initiativ til denne samlingen. Halvveis ut i møte, må deler av Høyres delegasjon reise. Høyre kom aldri tilbake med ny invitasjon til drøftinger eller for at vi kunne sette oss ned for å snu enda noen flere steiner for å se om et samarbeid var mulig på ikke sosialistisk side.

Sett i ettertid, kan det oppleves som at sentrale deler av Høyre hadde valgt side allerede før valget. Det underlige i dette er at ingen i Larvik kommunestyre har kritisert Ap så ofte gjennom de siste åtte år som nettopp Larvik Høyre. Når partiene før valget skulle gi sine standpunkt til Østlands-Postens valgomat, var et av utsagnene: «Rune Høiseth har vært en god ordfører for Larvik». De fleste partiene svarte: «Delvis enig». Det er for øvrig en god attest fra såkalt «politiske motstandere». Larvik Høyre derimot svarte: «Helt uenig». Det kan virke som om ordførerposten er viktigere enn politikken for Larvik Høyre.

For Frp, V og KrF var politikk viktigere under disse forhandlingene. Vi var villige til å inngå kompromiss om ordfører og varaordførerpostene; nettopp fordi vi trodde på større enighet på ikke sosialistisk side enten det gjaldt vår arealpolitikk, private aktører, frivillighet, barn, unge og familiepolitikk, foreningsliv og kultur – for å nevne noe.

Derfor ønsket vi å se på løsninger med Sp og Bedre Larvik for å danne flertall. Sp krevde ordførerposten i enhver konstellasjon de skulle være med i. Så fikk de tilbud om dette: Ordfører (Sp) og varaordfører (H); sammen med Frp, V og KrF. Da takket Sp nei!

Bedre Larvik krevde varaordføreren om de skulle støtte en blokk på ikke sosialistisk side. Høyre ville i så fall fått ordfører. Svaret fra Høyre var klart: De ønsket ikke at Bedre Larvik skulle bekle varaordførerposten. Da var det mye lettere for Høyre å gå i kompaniskap med Ap – det partiet som har vært Høyres «hovedmotstander» i åtte år.

Da var det også tilsynelatende mye lettere for Høyre å gi Ap og Sp flertallet i Planutvalget de neste fire årene. Har ikke Høyre mer til felles med FrP og KrF i plan- og byggesaker i Larvik kommune ? Selv har jeg vært med i Planutvalget i åtte år. Når det gjelder oppfatning av næringslivets behov, synet på utbyggeres virkelighet, hytte- eller boligeieres ønsker om å gjøre tilpasninger, har det vært langt større enighet om disse sakene mellom H, Frp og KrF enn mellom H, Ap og Sp.

For noen år tilbake, traff jeg en av byens arkitekter i Larvik. Han sa det omtrent slik: «Da dere tre (Per Manvik, Brigitte Gulla Løken og undertegnede) kom inn i Planutvalget, ble det en ny giv i Larvik - da løsnet det». Slik opplevde han det. Nå velger Høyre å gi Ap, Sp og et sosialistisk flertall styringen i Planutvalget. Politikkens innhold betyr tilsynelatende mindre for Høyre enn ordførerposten.

I ØPs nettavis siteres Høyres ordførerkandidat om samarbeidet mellom Ap, H og Sp slik: «Vi er dømt til å lykkes». Det kan vel i såfall sies at dette er en selvpålagt dom. Hvor mange av Ap og Høyres velgere som har pålagt ledelsen et slikt samarbeid, er uvisst. Om dette samarbeidet er til det beste for Larvik kommune fremover, er enda mer uvisst.

Et realistisk alternativ til dette «spagat-samarbeidet», kan være at Aps ordfører fortsetter i neste periode, men da som leder av en «mindretallsregjering». Sakene fremlegges til debatt og vedtak i råd, utvalg, formannskap og kommunestyret som tidligere. Dette vil åpne for politisk debatt og vedtak utfra hva flertallet mener er til det beste for Larvik kommune.

Den politiske debatt og argumentasjon vil være avgjørende for hvilke vedtak som fattes. Sakene vil ikke i samme grad som nå være avgjort før møtet starter. Ordfører og gruppeleder i det største partiet får en særlig oppgave i å lose sakene igjennom, men det stiller også ekstra krav til de andre partiene om å finne konstruktive løsninger som kan være til det beste for vår kommune. Kanskje kunne Larviks politikere de neste fire årene samarbeidet på en ny måte der vi eksempelvis drøftet oss fram til et felles budsjett. Et budsjett der alle partiene skal få sitt «stempel» påført utfra størrelse og prioritering. Mindretallsregjeringer er velkjent på landsplan, kanskje tiden nå er moden for å prøve dette også i Larvik?

Kommentarer til denne saken